«Derfor sier jeg deg: Hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen: «Dine synder er tilgitt.» Luk 7,47-48 

Vi er begynt på en ny uke og da er det godt å vite at Jesus er den samme som sist uke, han forandrer seg ikke. Om vi lar kroppen, sinnet og ånden vår, falle til ro i Jesu nærvær, og overlater alt som er vanskelig til ham. For hans kjærlighet overgår vår forstand, vi kan ikke fatte hans enorme dimensjoner, hva kjærlighet angår. Da kan vi sammen med alle våre hellige brødre og søstre bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, da kan vi kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og slik bli fylt av hele Guds fylde, slik Efeserbrevet 3,18-19 sier.

Hva er det beste gjensvaret vi kan gi Jesus for hans kjærlighet til oss? Jo, det er å gi ham takk for hans gaver til oss, samt en oppriktig takknemlighet som viser at vi anerkjenner Ham som vår Herre og forsørger. Er det vanskelig å ha en slik holdning til vår Frelser og Herre?

Mange ganger lider vi nederlag fordi vi er så opptatt av det som har gått oss imot, selv om dagene strutter av skjønnhet og glede, ser vi bare ”gråværet” som er i våre egne tanker. Når vi forsømmer å gi Jesus takk, vil vårt sinn gradvis formørkes, og da er det lett å komme utav hans plan med oss. Derfor må vi huske å takke Jesus hver dag og stund for alt han har lagt ferdig for oss troende, da vil selv de mørkeste dagene i våre liv gi oss glede. Dette skjer pga av lyset i hans nærvær, som skinner på oss. For vi vet at Jesus alltid er ved vår side, selv om vi ikke ser eller kjenner det, så sier han:

«Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? » Hebr 13,5-6