«Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!» 1 Kor 6,19-20

Har du noen gang tenkt på, at som en kristen er vi kjøpt fri fra en som holdt oss i fangenskap, og hvem var det? Jo, vi var under lovens forbannelse, for i loven kommer det ikke an på tro, der heter det: «Den som holder budene, skal leve ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.» Gal 3, 12-14.

Vi var fanget av synden og dermed så var vi syndens treller. Men Jesus, Guds sønn, kjøpte oss fri fra syndens fangenskap, idet han døde for oss på Golgata kors med følgende seiers ord: «Det er fullbrakt!»

Fra den dagen åpnet han «fengselsdøren» i fengslet som vi hedninger var i. Men han satte et vilkår for oss for å komme ut i friheten, nemlig at vi måtte gi våre liv helt frivillig til ham, slik at vi da gikk fra syndens trelldom til og bli en Jesu trell. Fra den dagen vi tok imot Jesus i våre hjerter, ble vi født på nytt og fikk hjertekontakt med Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er pantet vi fikk av Gud for vår overgivelse til Jesus.

Dette pantet står ved lag helt inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet. Jfr. Ef 1,14

Den Hellige Ånd er talsmannen for oss, han går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. Så når vi lærer oss å kjenne Åndens stemme i våre hjerter, slik at vi kan  snakke og lytte til hans stemme. Når Ånden setter oss i stand til å lytte og snakke, vil ordene vi gir ut flyte som strømmer av levende vann ut til de som mottar dem. Filip opplevde dette da han skulle møte den egyptiske hoffmannen, for da sa Ånden til ham: «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Agj 8,29.

Når vi snakker med mennesker om ting som ikke trenger å være så «kristelig», men menneskene trenger råd av oss, da er det viktig at vi spør Ånden først, før vi snakker til menneskene vi møter. For da vil oppdage at vi sa noe som vi selv aldri kunne komme på å si, men Ånden visste alt om «problemet» før vi sa noe ut til de vi møtte.

«De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte.»  Agj 19,5-6