«For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.» 1 Tess 5,9-11.

Vi lever i en underlig tid, vi som vokste opp i Norge med først karrige kår etter en verdskrig, for så å «finne» lykken i havet utenfor vårt fastland. Men økt velstand for folket gir ingen god respons til vår skaper og Herre, nei, tvert imot, vi har vendt Herren vår Gud mer og mer ryggen. Paulus opplevet at hans brødre i Herren ville vite mer om endens tidsperiode på denne jorden og han sa til dem:

«Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. » vers 1-4.

Etter gårsdagens «drypp» fikk jeg følgende hilsen fra en broder:

«Shalom.

Et veldig alvorlig budskap, og veldig sant.

Hørte Øyvind Benestad, organisasjonen Far Mor Barn , på Visjon Norge i går kveld. Jeg trodde at jeg hadde rimelig god oversikt over de ugudelige lovene vi har fått de siste årene, men Ø B forklarte hvor galt det virkelig er i Fedrelandet, og det skremte meg.

Dette er Sodoma og Gomorra i Norge i 2018, og storparten av folket sover, og jeg spør meg selv og Jesus: Hvor lenge Gud, hvor lenge

vil du holde straffedommen, som vi sannelig har gjort oss fortjent , tilbake?

Nei nå må det være slutt på planlegging og strategier, falsk forkynnelse og død tro. Nå er det tid for sann omvendelse og bønn og virkelig enhet i Den Hellige Ånd.

Det står i Nasjonalsalmen at : Gud sendte sitt Ord til Norigs fjell, og Lys yvir Landet strøymde.

Det er min daglige bønn at Gud i dag må sende sitt Ord til forandring og vekkelse før han igjen setter sine føtter på Zion.

Ha en god dag i Herrens tjeneste!»

«Vi formaner dere, brødre: Vis til rette dem som lever et uordentlig liv, sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev etter å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle.» 1.Tess 5,14-15.

 

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort