«Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem.» 1 Tim 6,17

Paulus ord passer godt inn på vårt land og folk. Norge er blant de rikeste land i verden, takket være kloke hjerner og smarte forretningsfolk, samt iherdige arbeidsfolk. Tror du det er sannheten for vår rikdom? Tja, mange vil nok si amen til de ordene. Når du tror på Gud og hans sønn Jesus, så vil vi nok gi æren for vår rikdom til Gud. Derfor sier Paulus i dagens ord, at vi de ikke må være overmodige og ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen , men til Gud.

Gud gir oss rikelig av alle ting! Hvorfor gjør han det? Jo, for at vi skal nyte dem. Hvilken takk gir vi så tilbake til giveren? Giveren selv  ønsker at vi skal gjøre godt, så vi kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Om vi følger den formaningen så samler vi oss en skatt, som igjen legger en god grunnvoll for tiden som kommer, først da kan vi gripe det virkelige livet med Herren.

Når jeg leser i avisene og ser på dødsannonsene over mennesker som er flyttet over med sin sjel og ånd til en annen «klode», men dens døde kroppen gravlegges på denne jorden av slekt og venner til den avdøde. Over dødsannonsen ser du et symbol, som illustrer den dødes tro. I den senere tid er variasjonene blitt mange, alt fra en bil, due, kors, sol, humanetiske symbol, etc.

Min tro sier at når jeg en dag flytter adresse med min sjel og ånd, så blir min nye adresse det himmelske hjem, hvor troens opphavsmann og fullender bor, Jesus Guds sønn. For det blir som du tror her på jorden. Har vi Jesus i våre hjerter, født på nytt til et nytt menneske i Jesus Kristus, ja, da kommer vi til ham når vi flytter. Kanskje jeg får oppleve å flytte hjem til Jesus i et nytt oppstandelseslegeme? For dagen nærmer seg som Paulus har skrevet om i 1 Tess 4, 16-18 og med disse ord ønsker jeg alle en god helg!:

«For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!»

 

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort