«For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Joh 1,17

Om du får «loven» banket i hodet ditt, så er din oppdagelse : Jeg er jo ikke fri! Lovens bud vil før eller senere innhente deg.

Nei, loven er ikke nådig om du bryter dens bud, da er da bare en dom i vente og en straff i forskjellige former, alt etter hva lovbruddet var.

Men for jødene ble loven gitt ved Moses, og Herrens tilgivelse for folkets synder måtte bøtes med blod fra dyr, som offer til Gud. Dette ble gjort en dag i året av ypperstepresten. For oss hedninger var det ingen sonoffer, vi kjente ikke Israel Gud slik som jødene. Jødene var Guds menighet på jorden.

Men så kom forløsningen for lovens krav og bud for jødene og for oss hedninger, den kom gjennom Jesu offerdød på Golgatakors. Da Jesus ropte: «Det er fullbrakt!», så revnet forhenget i templet ovenfra og ned. Jesus Kristus kom da med nåden og sannheten for alle mennesker. En epoke i menneskenes historie begynte, Gud hadde åpnet en vei til himmelen for de menneskene som vil ta imot og tro Jesus verk på Golgata, at han er Messias Guds egen sønn.

Jesus sa til sitt folk : «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8,36

Så har vi tatt imot Guds utstrakte hånd til oss gjennom Jesu frelsesverk på Golgata, slik at vi er blitt født på nytt og er blitt døpt i vann og ånd, da er vi frelst fra fortapelsen. Synden til de vantroende menneskene er jo at de ikke tror på Jesus og hans soningsverk på Golgata. Han gjenopprettet syndefallet i Edens hage med Adam og Eva, slik at hver den som kommer til tro på Jesus, ikke skal gå fortapt, men komme inn i Guds paradis i himmelen.

Verden lokker med sin reklame : Ta et yoga-kurs og lær deg å slappe av i hverdag og helg. Men en kjent sanger, Viktor Klimenko, sier om yoga:

«Jeg var meget dypt inne i yoga. Yoga er onde ånder og jeg kan si det direkte, at det er satanisk. Det fungerer og du får slappet av og alt dette, men jeg var svært nær å ta selvmord. …Med pistolen på bordet tenkte jeg: Fins et helvete? Jeg taper ingenting om jeg ber til Jesus. Og som tenkt så gjort. Jeg ba til Jesus: «Om du eksisterer så tilgi mine synder. Jeg vil se Deg. Og så vil jeg vitne om at Jesus lever!», forklarer Klimenko, og legger til: « -Fremfor alt ble jeg reddet fra helvete.» (Norge dag 9.11.18)

«Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde, stod legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange.» Matt 27, 51-53.