«På sin vei til Jerusalem drog han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og lærte folket. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Luk 13,22-23.

 

Akkurat til det spørsmålet: «Herre, er det få som blir frelst?», har nok mange opp gjennom tidene lurt på, tenker jeg.

Jesus sitt svar til folket som hørte på ham var: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.»

Jesus sa videre, at når husbonden først hadde reist seg og lukket døren, mens de (jødene) står utenfor og banker på husbondens dør med ordene: «Herre, lukk opp for oss!» Da vil husbonden svare dem, at han vet ikke hvor de er fra. De vil da si: «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.»

Men da vil husbonden si til dem: «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett.» Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Noen av de siste skal da bli de første, og noen av de første skal bli de siste.» vers 27-30.

 

Johannes skriver i kap. 1,11 om Jesus, at Han kom til sitt eget folk, men hans egne tok ikke imot ham.  Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ei heller ved menneskers vilje eller ved manns vilje, men av Gud. Jødene trodde ikke at Jesus var Messias, de ventet på en som kunne fri dem ut fra romerne. Først da Jesus ga sitt liv på Golgata kors, var det mange som senere kom til tro på ham som Messias. Blant dem var Jesu «brødre», der Jakob og Judas må ha blitt født på nytt og tatt imot Jesus som Messias, Guds sønn og frelseren, jfr. Jakob og Judas brev i Bibelen, for i Joh 7,5 står der:

«For heller ikke brødrene hans trodde på ham.»  

Vi lever enda i «nådetiden», der Jesus sier :

«Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matt 7,13-14

Der går ingen motorvei med flere kjørebaner til himmelen, ei heller fly eller båt, nei, kun på skriftens ord: «Du må fødes på nytt! Gud er ånd og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» Joh 4,24

«Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.» Rom 2,28-29.