«Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg.» Mark 9,36-37. 

Hva sier disse ordene av Jesus til oss? Husker nylig en kristen kvinne som vitnet på en tv-kanal om sin oppvekst. Hun fikk ikke et kjærlig forhold til sin mor, fordi hun var ikke i stand til å oppdra barnet og derfor ble hun sendt på et barnehjem. På det barnehjemmet fikk de være til de var 2 år, da ble de sendt til et annet sted. Barnehjemmet hadde 25 barn fra 1- 2 år og med 2 voksne som passet dem. Denne kvinnen ble veldig uheldig og ble tynnere og tynnere, helt til en pleierske oppdaget problemet hennes. Hun ga «spesialpleie» til henne uten bestyrerens tillatelse. Hun ofret seg som teksten i dag sier – hun tok imot barnet slik Jesus ville gjort det. Og resultatet ble i voksen alder for kvinnen, et redskap for Jesus og en arbeider i hans vingård.

Er du for eller imot Jesus? Ja, før var de kristne nøye på hvilken menighet de tilhørte, og disippelen Johannes sa til Jesus en gang: «Mester, vi så en mann som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn. Vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss.»  Men da svarte Jesus: «Dere skal ikke hindre ham! For den som gjør en mektig gjerning i mitt navn, vil ikke så snart tale ondt om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss.» vers 38-40.
Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til – sannelig, sier Jesus, han skal slett ikke miste sin lønn. Men den som forfører en av disse små som tror på Jesus, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen, sa Jesus. (vers 42)

Jesus sier noe som jeg ikke skjønner om han mener det bokstavelig, nemlig ordene:

  1. «Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
  2. Og om foten lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
  3. Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.

For hver og en skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt. Salt er nyttig, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Ha salt i dere selv, og hold fred med hverandre!» vers 43-50.

Jesus vil vi skal være kald eller varm i hans hjerteforhold til ham, er vi lunkne, da vil han spy oss ut. Er vi med Jesus eller er vi imot ham? Svaret her blir ja eller nei, det går ikke med et tja, lunkenhet fører ikke fram. La denne helgen være en ja helg for Jesus!