«Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi folket der ikke hadde vendt om: «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om og kledd seg i sekk og aske.» Matt 11,20-21

Jesus gikk rundt i landet og forkynte evangeliet, det glade budskapet hvor han bekreftet at:

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Luk 4, 18-19.

Jesus hadde ventet av folket i byene, hvor han hadde vært og gjort mektige gjerninger, som var synlig for det blotte øye, for alle og enhver, at de hadde vendt om fra sitt gamle ståsted og trodd på ham som Messias, Guds sønn. Men den gang ei og da sier Jesus dem, at på dommens dag skal Tyrus og Sidon slippe lettere enn de. Likeens Kapernaum, som ville opphøyes like til himmelen, men til dødsriket skal den støtes ned! For dersom de mektige gjerninger som ble gjort i Kapernaum, hadde skjedd i Sodoma, så ville faktisk byen ha stått der, den dag i dag. «På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du,» sa Jesus om byen Kapernaum» (jfr.vers 22-24)

I vårt land har evangeliet, det glade budskapet om Jesus, blitt forkynt ut over hele landet, i byer og bygder i over 1000 år. Guds ord har preget vårt folk i gode og dårlige tider. Mange mektige gjerninger og under har skjedd i alle disse årene, og mange byer og tettsteder har vendt om og kommet til tro på Jesus. Dette har særlig vært i nedgangstider, hvor folket manglet mat og klær, da vende folket seg til Herren og ba om hjelp.

Siden oljen ble funnet på havbunnen utenfor vår kyst, har rikdommen kommet til hver og en i landet vårt, og folkeflertallet har forlatt sin «giver og Gud», og soler seg nå i sin egen visdom og ære.

Men da tenker jeg på dagens ord for Israels nevnte byer: Hva med våre byer og tettsteder?

Guds ord sier:

«Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder.» Jes 42,8