«Gud, mitt hjerte er rolig, ja, rolig er mitt hjerte. Nå vil jeg synge og spille. Våkn opp, min sjel, harpe og lyre, våkn opp! Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag. Sal 57,8-10

Når vi som er kristne mennesker kommer sammen, hva er det da som skjer? Er det familietreff med en som har bursdag, eller er det bare en tilfeldighet at vi møtes. Men okke som, sa han Stomperud, da han ikke visste helt hvorfor han var akkurat der han var.

I årevis har jeg ønsket at vi som en kristen «familie» kunne startet opp med våre «talenter» som Herren har gitt oss. En spiller trekkspill, en gitar, en piano, pluss, pluss. Lengter etter å møte hverandre med pågangsmot og glede i Jesu navn, slik at mismot og motgang må bare «pakke sekken» og forsvinne ut. En blir så oppbygget når noen har lyst å starte «treffet» med Jesus i sentrum.

Da blir det som Paulus anbefaler i 1 Kor.15, 26 …den ene har en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp. En kaffekopp og kaker bygger ikke vårt «indre liv» med Herren opp, nei, det kan til nød bygge kroppen litt opp om en ikke har spist på en god stund. Men får en den åndelige føde når en tilfeldig kommer sammen, da går tiden snart og du vet ikke av det før det er tid til å gå hjem til sitt hus.

Barna er snare til å ta etter hva de voksne finner på, de ser snart om vi voksne er åpne og glade med hverandre. Ingenting kan ta gleden fra et barn som har Jesus i sitt hjerte, bortsett fra at mamma eller pappa kan ta «troen» fra sitt barn med en dårlig spøk. Snart kommer jula og det årlige «marerittet» hos slekt og venner begynner med årets julebord. Julebordene hører de voksne til, barna må ha «pass» hjemme med god mat til. Du skjønner julebordene er helst i jobbsammenheng og da er det «juleøl og drikke» som ikke passer å ha sammen med barna. Men det er vel ikke kristne mennesker som går på slike julebord uten at Jesus får plass med bordet? Jo, faktisk så er de ikke i mindretall, mange elsker å gå på slike «treff» for da kan de vitne om mannen Jesus til de som ikke vet om ham.

Jeg har aldri hatt den «iveren» med å gå på slike treff, da jeg aldri har vært «stamgjest» på en pub før jeg møtte Jesus. Men de som har vært det og så fikk oppleve å møte mannen fra Nasareth, Jesus, de har fortsatt med å være «stamgjest» på pubene.

De er evangelister på sine vandringer og mange er de som har fått et nytt liv etter møte med disse vitnene.

Når Ånden får virke blant oss troende, slik at du kjenner at gleden stiger i ditt indre, da ønsker du som de tre disiplene som var med Jesus opp på forklaringens berg, at du ble værende der i den herligheten som de fikk oppleve sammen med Jesus og Elias og Moses. Men trolig nærmer vi oss tiden da Jesus skal komme for å hente sin brud, dvs alle oss som tror på Jesus og som er født på nytt til et levende håp i Jesus Kristus.

«Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren: Slik er den pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer. Og deretter sier han: Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.» Hebr 10,15-18