«Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter; ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret.» 2 Peter 1,3-4.  

Peters vitnesbyrd er troverdig og inspirerende når han forteller hvorledes han fikk oppleve møte med Jesus, når de ble kalt av ham til å være hans disipler. Siden ga Jesus sine etterfølgere en guddommelig makt som skulle tjene til liv og gudsfrykt. Peter minner oss etterkommere i disippelskaren om de dyrebareste og største løfter, for vi har fått del i guddommelig natur, slik at vi har kommet bort fra verdens begjær.

Derfor sier Peter til oss, at vi må sette alt inn på at troen må vise seg i rett liv, og det rette liv i innsikt, innsikten i selvbeherskelse, selvbeherskelsen i utholdenhet, utholdenheten i gudsfrykt, gudsfrykten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet.  For dersom alt dette finnes hos oss, sier Peter, og får vokse, da vil vi ikke være uvirksomme og uten frukt i vår kunnskap om vår Herre Jesus Kristus. Men enhver som mangler dette, sier Peter, han er faktisk nærsynt, ja, blind; han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.

Til slutt oppfordrer han oss brødre, at vi må sette enda mer inn på å befeste vårt kall og utvelgelse. Om vi gjør det, så skal vi aldri falle; da skal det gis oss en full og fri adgang til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. (vers 5-11)

Vi mennesker er skapt i Guds bilde, vi er han lik, men da syndefallet i Edens hage var et faktum, så begynte en adskillelse fra Guds nærhet. Denne adskillelsen pågikk i flere tusen år, helt til Jesus, Guds sønn kom og gjenopprettet denne adskillelsen fra Gud og menneskene. På grunn av Jesu syndefrie natur, kunne Gud gjennom sin sønn Jesus, slippe menneskene inn i hans Paradis. Jesus ble offerlammet som renset oss fra synden, slik at gjennom ham fikk vi adgang til himmelen. Vi har fått en guddommelig natur i oss, idet vi ble født på nytt til et levende håp i Jesus Kristus.

Ha ei god og gledelig helg i Herrens Jesu navn.

«Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.» vers 16-18.