«To ting vil jeg be deg om, dem må du ikke nekte meg før jeg dør: Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg verken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ords 30,7-8.

Ordspråkenes forfatter var vis, da han ba Herren om to eksakte ting i livet sitt. Om Herren ga ham disse to ting, så visste han at livet hans ville bli vellykket, når han døde. Han selv begrunner sine ønsker med at om han ble så mett, så ville han fornekte Herren med spørsmålet: «Hvem er Herren?». Men gikk det andre veien, at han ble så fattig at han tok til å stjele for å livberge seg, og dertil forbanne Herrens Guds navn.

Hvordan er det «mobilens barn og ungdommer i dag? Hvilke to ting tror du de ville bedt Herren om? 

Trolig «at jeg slipper å bli mobbet og lei meg på skolen fordi mine medelever sender stygge meldinger til meg, og at jeg slipper å jobbe med kjedelige ting som krever utholdenhet.»

Andre ville nok ønske at mamma og pappa fikk oppleve å se barnet sitt voksen og gift med ei superfin jente/gutt, som alle bare kunne drømme om, og at de fikk være friske og ha jobber som ga dem utbytte til å leve normalt og riktig uten å misunne andres levebrød. 

Men mitt håp er at noen vil tjene Gud og gjøre hans vilje, slik Peter gjorde da de som krevde inn tempelskatten spurte ham om ikke Jesus betalte skatt til templet? Peter ville ikke gjøre skam på sin Mester og svarte uten å snakke med Jesus:«Jo, det gjør han.»

Da han kom hjem, sa Jesus før han fikk sagt noe: «Simon, hva mener du om dette: Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine egne eller av de fremmede?» «Av de fremmede,» svarte han. Da sa Jesus: «Så er jo barna fri. Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre! Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en stater. Den skal du gi som skatt for meg og deg.»

Jesus ga Peter et oppdrag for å ikke å støte dem som krevde inn tempelskatten. Han skulle gå ned til sjøen og kaste ut et snøre. Den første fisken som bet på kroken, skulle han åpne gapet på og da ville han finne en stater. Den stateren skulle han gi til tempelinnkreveren fra Jesus og han.

Jødenes årlige tempelskatt utgjorde ½ shekel pr. mannshode. Det sies at en stater var nok til å betale skatt for 4 år for en person. En bygningsarbeider hadde den gang en dagslønn på ca. ½ shekel. Hvilket oppdrag har Jesus bedt deg om å gjøre? Viktig å være lydig å gjøre hans vilje.

«Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.» Salme 119,9