Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte: «Jeg ser en gren av våketreet.» Da sa Herren til meg: «Du så rett; for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.» Jer 1,11-12

Hva ser du søster og bror? Ser dere et folk som priser Gud i ånden og med forstanden? Ser dere en hunger etter Guds ord og ledelse?

Herren lot profeten Jeremia se en gren av våketreet. Jeremia så rett, sa Herren til ham, for Herren ville våke over sitt ord og sette det i verk.

Fra flere kanter av verden har det kommet profeter som tjener Herren vår Gud med ord fra Herren om at det vil komme en vekkelse over vårt land.

Vekkelse dreier seg om en helt spesiell utgytelse av Den Hellige Ånd. Først vekker Gud opp menigheter til fornyet liv i Jesus Kristus, og så legger han nye mennesker til som blir overbevist om evangeliets sannhet. Vekkelse dreier seg om synd, dom, omvendelse og nåde. Vekkelse innebærer tegn, under, bønn og lovsang som kan vare i mange timer. Når vekkelsen virkelig kommer, senker Gud sitt nærvær over menigheten og tilbedelsen blir mer intens enn noen gang.

Gideon stilte med en hær på 32 000 mann, men Gud sa nei. Så reduserte han de til 10 000 mann, men Gud sa fortsatt nei. Med kun 300 mann skulle Gud gjøre jobben og seire over midjanittene.

Er det på samme måte Gud vil skape vekkelse i Norge i dag med små grupper? Om vi vil se vekkelse må det begynne i hjertene våre. Roy Godwin som driver et bønnesenter i Ffald-y-Brenin i Wales fikk en tiltale fra Gud at i 2018 skulle de konsentrere seg om Norge og Wales og ingen andre land. Derfor har de reist rundt i landet vårt med å fortelle de kristne om Guds nærvær som vil komme over nasjonen. Han oppfordrer til å etablere bønnehus rundt om i landet, tverrkirkelige samlingssteder for kontinuerlig bønn og lovprisning.

En kvinne som visste hva vekkelse er, sa til en lyttende forsamling: "Dere ber om og lengter etter vekkelse, men jeg tror ikke på dere! - Om dere faster fra å se TV to-tre måneder, og bruker den tiden til bønn og innvielse, så skal jeg begynne å tro på dere!»

Består vi en slik utfordring? Er vi villige til å legge ned vårt ego og ta korset opp å følge Jesus i alle ting som han legger ferdig for oss?

«Jeg, ja jeg alene, er Herren, foruten meg er det ingen frelser. Det er jeg som har forutsagt dette, har brakt frelse og gjort det kjent, jeg og ingen fremmed gud hos dere. Dere er mine vitner, sier Herren. Jeg er Gud, og det er jeg fra evighet av. Ingen kan rive noe ut av min hånd; det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort.» Jes 43,11-13