«Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle.» Matt 24,37-39a.

Jesus sier, at slik som det var i Noahs sine dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Tilsynelatende vil livet på jorden gå sin vante gang, når Jesus kommer i skyen for å hente sin brud hjem til himmelen. Hvordan kan en beskrive en slik situasjon når det skjer? Olav Rogde var 79 år i 1952, da han fikk et syn fra Gud om opprykkelsen av menigheten fra jorden. Et lite klipp fra hans notater av synet:

«Men der kommer Andersen.

- Kommer du nå på denne tiden? spør fru Andersen. - Klokka er bare halv ti.

- Ja, jeg orket ikke å holde på lenger, det er jo rene virvaret alt sammen der borte på verkstedet. Mange arbeidere har blitt borte på en mystisk måte. Flere maskiner har stoppet, og man trodde i begynnelsen at flere ulykker hadde hendt. Vi lette rundt, men vi fant ikke et spor etter noen av de som hadde forsvunnet. Men så begynte han som hadde sagt at han var en kristen og gikk på møter- jeg husker ikke hva han heter. Så begynte han og si:

- Nå har det hendt! Nå har det hendt!

- Hva er det som har hendt? spurte jeg. – Jesus har hentet alle sine.

- Han vred hendene og storgråt og ropte: – Jeg er blitt tilbake! Jeg er igjen!

- Jeg ba ham om å slutte med det pratet, men han bar seg bare verre. Det var fryktelig å høre på ham. Ja, det var visst flere som hadde det på samme måten.»

 

Jesus beskriver det slik: «Da skal to menn være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Vers 41-44

Jesus beskriver hans komme i skyen, som når en tyv besøker husbondens bolig nattestid. Kjennetegnet på at en tyv har vært der, er at noe er blitt borte for husbonden.

I dagens ord er det Kristi brud/menigheten som er blitt borte. Befolkningen på jorden i Noahs dager, de spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, akkurat som dagens befolkning gjør i dag. Arken (Jesus) reddet livet til åtte mennesker, resten av jordens befolkning druknet i vannflommen. Jesus kommer for å hente sin brud til himmelen, som er de som har Jesus til Herre. De som er døde og vi som da lever, vil bli forvandlet i ett nu til å få et oppstandelseslegeme som Jesus har.

De jødene som trodde på Jesus som Messias, ble kalt «kristne». Disse åpnet forsamlingene sine for ikke-jøder fra alle folkegrupper. Slik ble den kristne menighet til. I dag omfatter menigheten mennesker fra alle kanter av jorda.

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.» 1 Kor 15,51-52