«Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Sal 42,12

Jesus sier: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Matt 6, 33-34.

Det nærmer seg julen og det samme gjentar seg år etter år, folk må holde alle sine tradisjoner med hensyn til førjulspynting, julebord, gavekjøp og klær til julen. Er det rart at menneskene blir urolig og at det kan storme inni dem?

Leser vi litt igjennom alle bønnebegjærene som ligger ute på nettet til de forskjellige trossamfunn, så skjønner en snart at noen er urolig for seg selv og sin nærmeste familie og venner. Midt oppi dette lyder Herrens ord i «en stille susen» i vårt indre: «Vent på Gud!»

Ja, det er lettere sagt enn å gjøre det, er våre innvendinger da. Men tenker en etter så tror jeg Gud vet best når tid og stund for hans ord gjør den beste virkningen.

Når Jesus sier at vi skal søke Guds rike først og hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre i tillegg, da må vi tro på hans ord som sannhet. Om vi neglisjerer det, så gjør ikke hans ord det, det står fast. Om vi faller til ro, så vil vi snart kjenne at han er Herren i våre liv, bare vi kan bryte uroen inni oss. Vi fikk jo Ånden til pant i våre hjerter, den dagen vi ble født på ny og Jesus fikk våre liv til eie, derfor må vi stole på at Den Hellige Ånd alltid gjør det beste for oss.

«Stol på Herren og gjør det gode, så skal du få bo i landet. Legg vinn på troskap! Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker! Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.» Sal 37,3-5.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno