«Da svarte Herren Job ut av stormen: Hvem er det som vil fordunkle min plan med uforstandige ord? Spenn beltet om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det.» Job 38, 2-4

Det er ikke alltid lett å forstå hva som skjer med jordkloden vår i disse dager, da den ene etter den andre eksperten kommer med nye dystre spådommer. Om vi ikke endrer kursen i vårt forbruk, så vil CO2 utslippene endre klima over hele jorden, mener ekspertene på dette temafeltet. Andre mer optimistiske fagfolk mener det er utenfor vår kompetanse å endre naturens naturlige gang. Når isen smelter ned på Sørpolen regner en med at havet vil stige opp mot en meter med påfølgende følger for omgivelsene. Men i tidligere tider har tre vokst på Svalbard og da vet vi at temperaturen har vært sommerlig høy. Kort slutning er at ingenting er «nytt under solen».

Vet ikke om Job mente seg å være en som forstod seg på Guds underfulle skaperverk, siden Herren spurte han hvor han var da han la jordens grunnvoll? Hvis han hadde innsikt, så kunne han fortelle Herren det. Herren stilte flere spørsmål om sitt skaperverk til Job og til slutt tok Job til orde og svarte Herren:

«Jeg vet at du makter alt; ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore. Hvem vil da fordunkle din plan med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstår, om det som er så underfullt at jeg ikke kan skjønne det. Men hør på meg, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske.» Job 42,1-6.

Styrken til Job var at han regnet med Herren i alle ting, men da ulykken kom over hans hus, barn og til sist ham selv, da kom der tre venner til ham og mente at Job måtte ha gjort noe feil i Herrens øyne. Job på sin side holdt fast på at han var «feilfri». Til slutt kom Herren inn med dagens tekst og da ble Job ord skyldig overfor Herren. Men han innrømmet overfor Herren at han hadde talt om ting han ikke forstod, om det som er så underfullt at han ikke kunne skjønne det.

Tenk om de «ekspertene» som i dag forteller oss om «fremtidens klimaendringer» kunne innrømmet det samme som Job kom til i sin konklusjon, nemlig:

-       Før hadde vi bare hørt at noen snakket om en skaper i Himmelen, Herren, men nå har vi sett Herren med egne øyne. Derfor tar vi hvert ord tilbake og viser vår anger i støv og aske. Vi vil ikke fordunkle hans plan med uforstandige ord?»

-       Herrens ord for jordens framtid lyder slik i Jesaja 24,1-6:

«Se, Herren gjør jorden øde og forlatt, snur om på dens overflate og sprer dem som bor på den. Da går det presten som folket, herren som hans trell og husfruen som hennes trellkvinne. Selgeren går det som kjøperen, låneren som den han har lånt av, og långiveren som hans skyldner. Øde, ja, øde skal jorden bli, den skal herjes og plyndres; for dette ord har Herren talt. Jorden sturer og visner, verden visner og tæres bort, både himmel og jord sykner hen. Jorden er blitt vanhelliget av dem som bor på den; for de har overtrådt lover, satt forskrifter til side og brutt den evige pakt. Derfor skal forbannelse fortære hele jorden; de som bor på den, må bøte for sin skyld.
Derfor blir menneskene få på jorden, det blir ikke mange tilbake.»