«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.» 1 Kor 15,51-52.

Alle vet hva en hemmelighet går ut på? Det er opplysninger som ikke vites fra før av de som mottar den. En slik hemmelighet kan få uanede konsekvenser på børsen, om det gjelder salg eller oppkjøpsplaner av et selskap.   Noen kan da gjøre oppkjøp/salg av aksjene i et nevnt selskap og tjene penger på «hemmeligheten.»

Gjelder «hemmeligheten» opplysninger om «kjendiser», ja, da er den kommet ut i media før «en får snu seg».

I dagens ord er det Paulus som sier en «hemmelighet» til menigheten i Korint. Hemmeligheten var ikke kjent fra før hos menigheten, og den var revolusjonerende for dem. Derfor sier han til menigheten som fikk høre «hemmeligheten»: Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp; hva slags legeme har de?»

-  Paulus forklarer dem da, at det de sår, får ikke liv igjen uten at det dør. Og det en sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men det er et nakent korn, av hvete eller et annet slag. Gud lar det så få den skikkelse som han ville, hvert enkelt slag får sin. Heller ikke har alle levende vesener samme slags kjøtt. Det er forskjellig for mennesker, fe, fugler og fisk. Ja, det finnes himmelske legemer og jordiske legemer, og de himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen.  Sol, måne og stjerner gir forskjellig skinn. En stjerne skiller seg fra en annen i sin glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd, er forgjengelig, men det som står opp, er uforgjengelig. Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft. Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp. For så sant som det finnes et legeme med sjel, finnes det også et åndelig legeme. For slik står det skrevet: «Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.» jfr vers 35-45. Utfra disse grunnleggende opplysningene, kommer Paulus med «hemmeligheten»:

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er opp slukt, seieren vunnet.»  Vers 51.54.

Denne «hemmeligheten» gjelder for oss troende kristne i dag, anno 2018, og for alle av våre brødre og søstre som er døde i sine legemer, men hvor det åndelige legeme er hjemme hos Jesus i himmelen. En dag, ved støt i den siste basun, vil vi alle bli forvandlet, i ett nu, ja,på et øyeblikk, et atomtedel sekund vil det skje at vi får et oppstandelseslegeme og blir da lik Jesus. 

«Guds kriger hold ut inntil kronen du får, se talløse skarer mot målet har nådd. De roper til oss som i striden enn står: Kjemp og hold ut inntil kronen du får.»

 God helg!