«Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham». Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Matt 6,66-67

Bakgrunnen for at mange trakk seg tilbake fra Jesus var et utsagn fra Jesus, hvor han bl.a. sa til sine tilhørere:

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legeme er den sanne mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.» vers 53-56.

Dette ble for mye for folket, de kunne ikke godta slike uttalelser, en plass gikk grensen. Tenk å si dem at de skal spise hans legeme og drikke hans blod, for Jesus hadde sagt til dem at han var det levende brød som er kommet ned fra himmelen og de som spiser av dette brød, skal leve til evig tid.

Ordene fra Jesus om å spise hans legeme og drikke hans blod synliggjør Jesus ved innstiftelsen av nadverden, hvor han sa til sine disipler på skjærtorsdagen:

«Så tok han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: «Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere.» Luk 22,19-20.

 

Jesus innstiftet den nye pakten for sine disipler med å drikke av kalken(vinen), som var hans blod, likesom brødet var hans legemet. Den gamle pakten ble erstattet med en ny, da Jesus ga sitt liv for oss mennesker på Golgata kors. Derfor sier Paulus til oss i 1 Kor 11, 23-26: «

«For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere: I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!» For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.»

Når det er nadverdsmåltid i kirke eller kristne forsamlingshus så er det mange som trekker seg bort og ikke deltar ved nadverden. Nadverden er en bekjennelse for at en hører Jesus til og vil minnes Ham. Vi er ikke av dem som trekker oss tilbake når Jesus gir seg selv til oss troende.

Mange mennesker sliter i disse dager med seg selv og sykdommer som plager dem. Julen gir dem ikke noe å se fram til, de ønsker bare å trekke seg bort fra menneskene rundt dem. Men da er det godt å vite hva livets herre sier i sitt ord til oss alle i dag :

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Matt 11.28