Print
Category: Dagens drypp
Hits: 196

«Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet at Guds lov sier at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.» Rom 1,28-32.

Åssen er det med å ha kunnskap om Gud i vårt land i dag? Kunnskapsnivået om Gud for snittnordmannen ligger vel på en skala fra 1 til 10 på en 3. Hva fører denne mangelen på Guds kunnskap til? Jo, den fører til all slags urett, umoral som ingen kunne tenke seg kunne skje i vårt land. Paulus fikk oppleve denne umoralen i sin tid, så Forkynneren 2,11 har rett, når han sier: «Jeg gav meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingen ting å vinne under solen.»

Leser en i dagsavisene så er det bare negative saker som tas opp, og særlig umoral og voldsepisoder. Finnes det ikke lenger et moralsk ansvar for hva som settes på trykk eller hva som sendes på tv-skjermene? Er disse «moralske murene» brudd ned, slik at de ti budene som Gud laget til Moses ikke har gyldighet lenger i vår oppførsel? Vi skal ikke så veldig mange ti-år tilbake i tid, da det var uhørt å lese eller høre om drap i landet vårt. I dag er det en daglig hendelse i våre byer og tettsteder, politiet har ikke tid til å patruljere i bygatene lenger. Ressursene må brukes mer effektivt til å oppklare ran, overfall etc.

Jeg tror antallet vil øke av de som nå spør seg selv: Er dette framtiden vår. Er dette livet verd å leve? Finnes der ikke en redning, som kan gi oss glede og fred? Svaret er – JESUS! Han kom til jorden for å sette oss fri for denne umoralen, idet han naglet våre synder til korset. Hans blod ble utgytt for våre feil, slik at hver den som tror på Jesus, som frelser og herre, ikke skulle fortapes, men eie et evig liv hos Jesus. Grip denne nåden før timeglasset renner ut!

Jesus kommer snart for å hente alle de troende menneskene hjem til seg. Han er brudgommen og vi troende er hans brud.

Når jeg i mitt indre ser for meg alle kjente mennesker, slik som naboer, familieslekter og kjendisfolk fra hele verden plutselig blir innhentet av døden og jeg tenker : Hadde de tatt imot frelseren Jesus, i sitt hjerte eller var de bare opptatt med jordiske ting og tang?

Alvorlige ting å tenke på – vi har en himmel og vinne og et helvete og unnfly. Valget må gjøres i dag om du hører Herrens røst, for hva vet vi om morgendagen? Ingenting!

«Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Har de ikke hørt? kunne en spørre. Jo, sannelig: Deres røst er nådd ut over hele jorden, deres ord til verdens ende.» Rom 10, 17-18.