«Johannes, som satt i fengsel, fikk nå høre om alt det Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Matt 11,2-6

Johannes døpte Jesus i Jordanelven og fra den dagen begynte Jesus sin gjerning i Israel. Johannes ropte ut til folket :

«Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.» Matt 3,11.

Hvorfor satt døperen i fengsel? Jo, fordi han hadde sagt til Herodes at han hadde ikke lov til å ta hustruen til bror sin til hustru. Herodes ville helst ha drept han, men han var redd folket, som mente at Johannes var en profet, derfor hadde han bundet Johannes og kastet ham i fengsel.

Hvor mange gjør som Herodes i dag og finner annenmanns hustru? Tror den statistikken er høy, selv om de trolig holder seg borte fra slekten sin.

Johannes proklamerte da han første gang så Jesus : «Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd.» Joh 1,29b

Nå satt Johannes innestengt i et fengsel og tankene hans kom i tvil. Var Jesus den som skulle komme, eller skulle han vente på en annen? Johannes fikk lov å ha disipler i fengslet som stod han bi og hjalp ham med en avklaring av Jesus. Men Jesus lot Johannes få en «nøtt» å knekke i det han ga Johannes sine disipler dagens tekst : Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: «Blinde ser, lamme går….»

Jesus kunne jo sagt til Johannes rett ut, at det var han som skulle komme.  Men med det svaret Johannes fikk fra Jesus, så var det nok ingen tvil lenger: Han er Messias!

Johannes dager ble ikke så mange etter dette svaret han fikk fra Jesus. Herodes var ikke villig til å bøye seg for Johannes tiltale, og derfor ble han «lurt»

inn i en felle av sin «tyvtatte» hustru. For da Herodes feiret sin fødselsdag, danset datter til Herodias for gjestene. Herodes likte dette så godt  at han med ed lovte å gi henne hva hun så bad om. Moren fikk henne til å si: «Gi meg døperen Johannes’ hode på et fat.»  Kong Herodes ble ille ved, men fordi han hadde sverget, mens gjestene hørte på,  så bød han at hun skulle få det, og han sendte folk for å halshogge Johannes i fengslet.

I dag snakkes det om den «hodeløse» vekkelsen blant oss Jesu-troende. Hva menes med det uttrykket? Jo, ganske enkelt, den vekkelsen som nå kommer over jorden for Kristi kropp, er der ingen mennesker som kan ta æren av. Det er en Hellige Ånds vekkelse som fører menneskene til Jesus, det er talsmannen som Jesus sendte fra himmelen til jorden på pinsefestens dag i Jerusalem.  

«Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder.» Jes 42,8

 
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno