«En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren.» Ef 5,8-10.

Alle som har blitt troende og har tatt imot frelsen av Jesus Kristus, vet at da de ble født på nytt, så skjedde det noe på innsiden. Mennesker som kjente dem før de tok imot Jesus i sitt hjerte og som traff dem like etter, at de hadde gitt sitt liv til Jesus, merket en forandring. Bannskapen som ble brukt i talespråket var borte, likeså likegyldigheten for andres ve og vel var borte. En omsorg for sine venner var kommet til, samt den gleden som sprudlet ut fra vedkommende. Jo, mørkets gjerninger var borte og erstattet med lysets gjerninger, gjerninger som viste omsorg for alle mennesker.

Paulus oppmuntrer oss til ikke å ta del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, vi skal heller irettesette dem.  For det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.»
   

Å leve som lysets barn, krever en holdning til hva du regner som rett og galt i Herrens øyne!  Frukt fra lysets gjerninger er godhet, rettferd og sannhet.

En søster i Herren som elsker å være et lys for andre mennesker i sine omgivelser, fikk nylig en oppmuntring fra et menneske som har gjennomgått mye ondt i sitt unge liv, hun ville bare takke henne for alle oppmuntringene hun hadde fått tidligere av henne. Hun så «lyset» men var ikke klar til å gi seg over til Jesus, men nå var tiden kommet for henne, derfor ville hun gi tilbakemelding.

Noen ganger treffer en på mennesker som har opplevet oss «lysets barn», som «mørkets barn» på grunn av våre handlinger mot dem. Sier jeg at vedkommende du snakker om er en personlig kristen, så «sprekker» det for den som har opplevet min bror/søsters handlinger. «Ja, er vedkommende en kristen, så kan du dra langt bort med den kristendommen, den skal jeg være frabedt fra.» Slike opplevelser sårer meg og de hører ikke hjemme i «lyset», men dessverre i mørket. Måtte vi be om å være «lysets barn» hele døgnet, med de frukter det gir. Menneskene der ute lengter etter å se «lyset» i oss som tror på Jesus Kristus og hans evangelium.

Måtte denne førjulstiden ransake oss på alle områder, slik at menneskene kan se «Jesus» gjennom meg og få oppleve å bli født på nytt. God helg!

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker.
Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.» Salme 139,23-24.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno