«For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.» Titus 2,11-13

Vi er frelst av nåde, det er ikke våre gjerninger som gir oss denne nåden. Hva  er det som gjør at vi trenger Guds nåde? Jo, uten å ha den nåden er vi fortapte mennesker, utestengt fra Guds paradis. Om du ikke tar imot denne nåden av Jesus Kristus, så velger du ditt bosted for evigheten i fortapelsen, hvor Satan og hans demoner bor.

For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Vi har adventstiden og snart er det å feire Jesu fødselsdag. Dagens ord sier at Guds nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Paulus beskriver denne begivenheten i 2 Tess 4,15-18:

«Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!»

For dette må vi huske på, at Gud har ikke bestemt oss til vrede, men derimot til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Derfor trenger vi å oppmuntre og oppbygge hverandre alle vi som har Jesus til Herre og frelser, for snart er «adventstiden» slutt og da kommer Jesus som brudgommen ned på skyen, for å hente sin ventende brud. Bruden er hans menighet, slik som Jesus er hode og vi er hans legeme.

Det er så viktig å vite hvem vi er i Jesus Kristus, at vi er en ny skapning, at det gamle er borte, og se det nye er blitt til. Men dette er ikke et verk av oss selv, nei, alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud!» 2 Kor 5,20

«Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!» Åp 3,11