«I Jerusalem bodde det den gang en mann som hette Simeon; han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Den Hellige Ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Salvede. Nå kom han til templet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikk var etter loven, tok Simeon barnet i sine armer, priste Gud og sa: Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sagt. Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene og til ære for ditt folk Israel.» Luk 2,25-32

Vi som lever med Jesus Kristus i dag, vi venter på at Herrens Salvede skal komme på skyen og hente hjem sin brud (menigheten) fra denne jord. Vi leser i dag om Simeon, en rettskaffen og gudfryktig mann som bodde i Jerusalem. Han ventet også på at Herren Salvede skulle komme, for Den Hellige Ånd var over ham. Ånden hadde latt han få vite, at han skulle ikke dø før han hadde sett Herrens Salvede. Denne 8. dagen etter at Jesus var født, kom Simeon drevet av Ånden til templet i Jerusalem. Samme dag var Jesu foreldre kommet med Jesu-barnet til templet for å la ham omskjæres etter lovens skikk for jødene. Da tar Simeon Jesu-barnet i sine armer og priser Gud med ordene:

«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sagt. Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene og til ære for ditt folk Israel.»

Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria:

«Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt.  Slik skal mange hjerters tanker komme for dagen. Men også gjennom din sjel skal det gå et sverd.»  vers 34,35

Er der noen som Simeon i dag som Ånden har talt til om Jesu komme i skyen for å hente sin brud?

Ja, en som jeg kjenner personlig fikk oppleve i et syn/drøm å bli hentet opp i skyen. Han var ute å kjørte bil i en større by og plutselig åpnet han døren og gikk ut, for deretter å fare opp i skyen. Så han er viss på at Jesus kommer i skyen innen hans levetid, for å hente sin menighet her på jord.

Ingen vet dag eller time når Jesus kommer igjen, men Jesus ga oss tegn som skulle skje i verden før hans komme. Jesus ber oss være klar uansett når tid han kommer, men jeg tror Ånden vil holde oss oppdatert på Jesu komme. Bruden må jo vite når hennes brudgom kommer for å hente henne til bryllupet.

Vi vet at ånden i oss er villig, men kjødet er skrøpelig. Simeon visste at Jesus skulle bli født før han døde, det hadde Ånden latt han få vite. Derfor ble han den dagen drevet av Ånden til templet og der fikk han holde Jesu-barnet i sine hender. Nå var Simeon fri til og død for han hadde sett Frelseren med sine egne øyne. Han hadde sett Guds frelse, som Gud hadde beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene og til ære for sitt folk Israel.

«Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.» Åp 22,17