«Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!» 1 Kor 6,19-20

Båsplassering er vi mennesker veldig flinke til. Hva mener du med båsplassering? Å vite hvilken «bås» du tilhører, gjør alt så mye enklere for oss andre.

Om noen spør deg : Hvilken menighet tilhører du? Sier du f.eks. Sion pinsemenighet. Da vet jeg hvor jeg har deg i kristen sammenheng, og går jeg videre med å spørre hvilken politiskpartitilhørighet du har, ja da finner jeg enda mer ut om deg. Skulle jeg så spørre hvilken utdannelse du har, ja, da kommer jeg riktig så nær svaret på hvem du er. Videre båser kan være hvilken bank bruker du? Hvilken bil kjører du? Hvilken arbeidsgiver har du? Er du gift ? Osv..

Josva var hærføreren for israelittene som inntok «det lovede landet» som Gud hadde lovet Abraham i sin tid. Fiender møtte Josva over alt hvor de kom, men en dag fikk han øye på en mann som stod rett foran ham med løftet sverd i hånden. Josva var usikker på hvilken «bås» han tilhørte og derfor spurte han:

«Er du en av våre, eller hører du til fienden?» Mannen svarte: «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.»

Da falt Josva på kne, bøyde seg til jorden og sa: «Hva har min herre å si til sin tjener?» Høvdingen over Herrens hær svarte: «Ta skoene av deg, for det stedet du står på, er hellig.» Josva 5,14-15.  

Josva gjorde som høvdingen over Herrens hær sa. Hvem var så denne høvdingen over Herrens hær? Jo, det må ha vært Herren selv, for Josva falt på sine kne og bøyde seg til jorden. Når en engel kom med et budskap til Herrens tjenere og de falt ned til jorden for dem, så sa de med en gang at de ikke måtte gjøre det, det var Herren Gud de skulle tilbe. Moses fikk også beskjed å ta av seg skoene, fordi stedet de stod på var hellig.

Hører vi til rette menigheten? Er den en av våre eller hører den fienden til? Ropet fra Herrens høvding lyder i dag : «Se, jeg kommer snart.,,»Åp 22,7a.

Vi har to menigheter på jorden. De som tilhører den første menighet følger Jesus hvor han enn går. De er som de 5 kloke jomfruene, de hadde olje på sine kanner og var rede når Brudgommen kom. De ble med ham da han kom i skyen for å hente sin brud.

Men det finnes en annen menighet, den menigheten, som ikke har forberedt seg som ikke har hørt kunngjøringen. De bryr seg ikke om ropet at Han kommer snart! Men de  fortsetter med sine gjøremål som normalt, slik de alltid har gjort, jfr Matteusevangeliet i kapittel 22. Da kunngjøringen kom, så sa de: «Nei jeg har det for travelt, jeg har annet å gjøre. Faktisk så har vi en reise til utlandet, så jeg har det travelt. Dessuten har vi bryllup i menigheten vår, vi har stadig prosjekter på gang, om hva da? Nei, denne menigheten, som gjør sine vante normale gjøremål som den alltid har gjort, har ikke forberedt seg på å komme inn til Bryllupsfesten. 

Hvor mye mer burde da kirken si vedrørende dette evige tema, HERRENS dag, at HERRENS Komme er helt nær. Hvor mye mer burde vi da holde ut i rettferdighet, hellighet, og på rett ståsted i forhold til GUD,  hvor der er nulltoleranse for ondskap, frafall og synd!

La oss forberede veien - MESSIAS kommer snart!

«Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud.» Hebr 9,14