«Jeg, ja jeg alene, er Herren, foruten meg er det ingen frelser. Det er jeg som har forutsagt dette, har brakt frelse og gjort det kjent, jeg og ingen fremmed gud hos dere. Dere er mine vitner, sier Herren. Jeg er Gud, og det er jeg fra evighet av. Ingen kan rive noe ut av min hånd; det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort.» Jes 43,11-13

Vi nærmer oss jul og da feirer vi at Gud sendte sin sønn Jesus til oss på jorden. Herren hadde sagt at dette skulle skje lenge før det skjedde, nemlig at Guds sønn skulle gi sitt liv for menneskene på jorden.  Jødene var Guds menighet og eiendomsfolk på jorden, vi andre var hedninger uten rettigheter til jødenes Gud. Fra Jesus død på korset ble vi hedninger også regnet med til Guds menighet, ikke bare jødene, men hele menneskeheten på jorden. Jesus sier i Joh 10,16 :

«Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.»

Pastor Tommy Lilja fra Sverige skriver i sitt «reisebrev» følgende :

« Reisen begynte i Bangalore, det stedet i India hvor avgudene ble født og vårt menighetsarbeid forfølges tungt. På tross av det er vi i dag mer enn 7000 medlemmer, 90 % med hinduistisk bakgrunn, og vi planter menigheter over hele delstaten. Dette må oppleves, vi har nettopp startet en ny menighet i en unådd slum, mennesker som pga deres kaste(samfunnsklasse) er dømt til å sortere søppel resten av livet. Vi bryter den onde sirkelen, og det hater hinduene oss for at vi gjør. Den siste kvelden her kom det rekordmange til frelsen. ….

I hinduismen handler alt om «karma», summen av dine gjerninger i ditt foregående liv. Fødes du til å sortere søppel, får du ifølge hinduismen det du var fortjent fra ditt foregående liv. Fødes du som barn av en spedalsk, får du pga din karma hva du fortjener! Det er altså din egen feil. Du og jeg vet at dette ikke stemmer! Hva vi kan gjøre er å gi disse barna Jesus, ett nytt liv og Guds kjærlighet og nåde i Kristus.»

Alle som opplever og møter Jesus blir aldri den samme som før, frelseren Jesus forandrer hele vårt livsløp. Ved å gi våre liv til Jesus, mottar vi et evig liv av ham igjen. Tenk å komme utav «kasten» som sier du er født til å plukke søppel hele ditt liv, eller å fange rotter etc. Jesus har satt oss fri, hinduer som oss nordmenn, ja, hele verden, men det koster å ta opp sitt «kors» for å følge Jesus, det kan koste oss livet her på jord, men da vinner et evig liv hjemme hos Jesus. En sang beskriver vandringen med Jesus her på jorden :

1.Jeg takker og priser deg himmelens Gud,

fordi du fra synden har friet meg ut.

Du tok meg ved hånden, du førte meg frem,

jeg vandrer i dag mot det himmelske hjem.

2.Jeg takker deg for hva langs veien jeg fant,

det var blott ei roser, å nei, det er sant.

Om tornene stakk meg og foten ble sår,

jeg trøster meg med at mot himlen det går.

3.Jeg snublet nok ofte og falt mang en gang,

og ofte ble veien så stenet og trang.

Men ved at jeg snublet jeg lærte å gå,

og ved at jeg falt fikk du lært meg å stå.

4.Bevar meg da resten av veien, o Gud,

og la meg bli med når du henter din brud.

For evig jeg da skal få lovsynge deg,

fordi at du frelste en synder som meg.