«La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han i samme stilling som en slave, enda han er herre over hele eiendommen. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tid hans far har bestemt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, levde vi som slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.» Gal 4,1-7

 

Er du umyndig i denne verden, hvis ja, så er du slave under grunnkreftene som finnes i denne verden. Derfor er det viktig for deg å vite om hvordan du kan komme fri og bli myndig. Paulus gir oss svar i dagens tekst:

«Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår.»


Denne tidens fylde kaller vi i dag for julen. Vi som har Jesus i våre hjerter i dag, vet at Jesus sitter nå i himmelen ved Guds faders høyre hånd. Lever du enda som en umyndig person i verden, så vit at ditt slaveri under de guder som i virkeligheten ikke er guder, kan du få komme fri fra. Hvordan ? Du skjønner det er her julen kommer inn med «julepresangen» til deg. Han som gir deg denne pakken, sier klart ifra, at så lenge pakken er uåpnet har den ingen verdi. Men så snart du pakker den opp begynner ting å skje i ditt liv. Pakken inneholder flere pakker, men du starte med å pakke opp den første. Pakke nr 1 gir deg den første oppgave og i den ligger løsningene til de andre pakkene også.

Pakke nr:

  1. «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16»
  2. Jesus sa til Nikodemus : «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.
  3. «De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte.»  Agj 19,5-6

Ja, har du åpnet «julepakken» og gjort som julens giver sier i sitt Ord, Bibelen, så vil du fra den bekjennende dagen, som du tror på Jesus og hans verk på Golgata kors, renne strømmer av levende vann fra ditt indre. Jfr Joh 7,38.

Da gjelder det for oss andre som har vandret med Jesus og være et lys for andre i denne verden, som ikke har fått denne «julepakken» enda.

Vi vil jo at alle skal bli frelst, slik at vi kan møtes i Himmelen sammen med Jesus, etter at vår vandring her på jorden er slutt.

Vil ønsker dere alle som leser denne julehilsen en riktig god julehøytid!