«Ta deg i vare så du ikke slutter pakt med innbyggerne i det landet du kommer til, for at de ikke skal bli en snare for dere.» 2 Mos 34,12

Godt nyttår til alle lesere!

Et ukjent år ligger og venter. Dag for dag vil komme å gå. Ved midnattstider så satt jeg og tenkte på Guds ord og hans planer for det nye året. Da kom en setning opp i mitt indre og den lød: «Vokt deg så du ikke faller i fiendens snarer!»

Hva er det som preger vårt kristne liv i vårt land p.t. ?

Det er «plattformene» vi står på i vårt daglige kristne liv. Før hadde vi «båser» som de kristne normalt holdt seg i, det kunne være «statskirken» med sine underavdelinger av bedehus etc. En annen bås var pinsevennene, baptistene, metodistene og mange flere.

Hver menighet holdt seg for seg selv, men så kom den fornyelsebølgen inn over menighetene, som ble kalt «trosmenigheter» med vektlegging på de Hellige Ånds gaver til de troende. Alle «båsene» av menigheter ble berørt av denne bølgen. Hvordan skulle de «gamle» båsene takle dette? De som nå fikk fornyet sitt kristne liv med åndens liv og kraft, ville jo dele det med de andre, og snart ble nye grupperinger dannet. Årlige stevner ble et samlingspunkt for de ulike «båsene», men midt i denne «vekkelsen» kommer «likestillingen» inn, først for kvinnene, så økte presset på med godkjenning av likekjønnende ekteskap i kirkesammenheng. I dag er vi kommet så langt, at få mener abort er galt. Guds ord er satt til side og tolkes etter hva flertallet i folket vil det skal lyde.

Bileams lære er kompromissets farlige vei. For der skal en stå på god fot med verden, men samtidig vil de jo høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Da forlater en kjærlighetsforholdet til vår frelser Jesus , til fordel for en verdslig tilpassing. Skillet mellom Herrens folk og de ufrelste menneskene må viskes ut. Samboerpar er et slikt resultat, likedan at en må få lov å være det kjønnet en føler for at en er.

Vi må vokte oss for fiendens snarer. Tømmerstokkene flyter nedover elvestryket, de følger bare med vannstrømmene i elva, men sjekk derimot laksens bevegelser. Den har liv i seg og kan således bevege seg mot strømmen mot målet. La oss ikke lures til å tro at det er ikke så nøye.

Jo, det er nøye å leve livet rett for Gud og være i hans ledelse med livet vårt. En dag skal vi seirende stå for Guds trone alle som holder ut på Veien.

«Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor. Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.»
Åp 2,14-16.