«Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.» 1 Pet 4,16

Peter var den disippel som fikk et spesielt oppdrag for Kristi menighet. Jesus sa til ham: «Fø mine lam!» «Vær hyrde for mine sauer!» «Fø mine sauer!» (jfr Joh 21,16-17) Peter sier i sitt brev at nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk.

Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium.

Vi mennesker liker ikke å høre om dom, da vi forbinder en dom med en ugjerning som vi har gjort og som ikke kan slettes som om den ikke var gjort. Bryter vi landets lover, da vil vi møte en domsavsigelse. Vi må gjøre opp for våre brudd på loven. Dommen kan være bot, fengsel eller å gjøre samfunnsnyttig  arbeid uten betaling. Men å komme foran Guds dom uten å miste livet, det greier intet menneske, for Gud tåler ikke synd. Og når vi vet at ingen skapning på jorden er uten synd, da trenger vi nåde av en som kan gi oss det.

Denne nåden er det Jesus som gir oss uten våre gjerninger, men vi må bekjenne våre synder for Gud og omvende oss fra synden, ved å ta imot Jesus som vår frelser og herre i våre liv. Dette er ydmykende for et stolt menneske, og de fleste tror ikke på en allmektig Gud og hans sønns evangelium.

Evangeliet om Jesus forkynnes over hele jorden i dag, og mange millioner mennesker har tatt imot Jesus. Under og tegn skjer overalt hvor Ordet forkynnes. Vi skal høre på dem som forkynner Guds ord, men vi skal ikke tenke for store tanker om dem. For mange som Jesus salver mektig til å gjøre tegn og under vil bli hovmodige og falle. Det har aldri vært Herrens vilje for dem, for Jesus har lagt alt til rette for dem å bli stående i salvelsen. Men forførende ånder vil lede mange av de salvede på ville veier, de vil gi etter for diverse lyster og grove synder.

Vi må huske at Herren vil dømme sitt hus, fordi han vil ha en menighet uten flekk eller lyte. Les Ordet grundig, for der er ting som er skrevet som angår de siste dager. Mange forførere som kommer fra de kristne kretser, vil øke på i antall og de vil til å begynne med tale sannheten, som igjen vil gi innpass i menighetene. De kristne vil studere Skriften om det disse forførerne taler er etter Skriften, og de finner alt ok. Men da  hjertene er vunnet , vil doktriner som strider mot Guds ord forkynnes og folket vil bli forført. Selv om det de hørte i begynnelsen var etter skriften, så trodde de også at det de talte senere også var etter skriften, selv om skriften sa det motsatte.

«Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av.» 2 Tim 3,13-14