«Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham.» Salme 103,11

Jesaja sier i 55,9 : «Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

Vi kan gjøre oss store tanker om oss selv, men tenker vi lengre, så minner Gud oss om at hans veier er mye større enn våre. Det er godt å vite dette når vi ber om løsninger ting som ser umulig ut. Våre trossøsken som sitter i asyl i vårt land og venter på oppholdstillatelse, hvor våre myndigheter ikke synes å vektlegge troens tilhørighet. I mitt hode sitter et minne om jødene i Norge under krigen, de ble overrasket hentet av vårt politi og overlevert i tyske hender. Hvorfor gjorde vi det?  

Når vi vet at lys er sterkere enn mørke. Sannhet er sterkere enn løgn. Vet du at det er mer nåde i Guds hjerte enn synd i menneskers hjerter. Vet du forresten at det er mer kraft i Den Hellige Ånd til å overbevise mennesker om synd enn det er kraft i sataniske krefter til å friste mennesker til å synde. Bare en liten dråpe av Herren Jesu utgytte blod har mer kraft til å rense menneskers hjerter fra syndens flekker, enn det finnes i all menneskelig synd fra Adams og Evas tid.

Kong Harald formante oss i nyttårstalen om noen kjente ord fra Salomo sitt ordspråk , kap.4,vers 23: 

 «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

Når du vet om ditt hjerte, at det er todelt, et fysisk hjerte som holder legeme i live, men også et åndelig hjerte, som holder ditt Guds forhold i live. Vi vet at forfatteren av ordspråkene, kong Salomo, ikke bevarte sitt åndelige hjerte i sitt Guds forhold, for han falt for kvinner og dyrket deres avguder. Mange av Guds tjenere har falt i «hjertesynd» og bevarte således ikke sitt hjerte. Men der synden er stor er nåden større, slik at om en omvender seg fra synden, gir Jesus oss nåde og renser oss fra all synd.

«Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Hebr 10,21

God helg!