«Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn.» Jes 45,3

Når vi var barn lekte vi ofte ute i skog og mark. En lek som var spennende var å lete etter skjulte skatter, skatter som andre hadde gravd ned og som vi skulle finne igjen. Noen ganger måtte vi gi opp å finne skattene, andre ganger var vi heldige og oppdaget hvor skatten var gjemt.

Forleden fikk jeg et spørsmål om det var en navnebetydning i Bibelen i Mosebøkene etc. som fortalte oss om «skjulte skatter», ting som ikke vi ser utfra vår lesing av bibelens ord på norsk. Jeg hadde i mitt indre en «husk» om, at jeg hadde lest om dette og da var det bare å begynne å lete etter de «skjulte skattene».

På internett finner en mye og mangt, men en må ha en ledetråd for å finne «skattene» en leter etter. Omsider fikk jeg en innskytelse om å finne fram hefter jeg hadde skrevet før om kristne ting i bibelen. Jeg lette ikke lenge før jeg oppdaget «skatten» jeg var på leting etter.

I 1Mosebok kap. 5, finner vi slektsregisteret fra Adam til Noah. Normalt så leser vi dette kapitlet kjapt, for det er jo bare et slektsregister fra Adam til Noah. Men som teksten i dag sier, så gir Gud belønning til dem som ivrig søker i hans ord. I vår Bibel leser vi de hebraiske navnene, men hva betyr egentlig disse navnene på norsk?

Navnet Metusalem betyr ‘hans død skal bringe’. Det sies at Metusalems far, Enok, ble gitt en profeti om den kommende store vannflommen, og ble tydeligvis fortalt at så lenge hans sønn, Metusalem, var i live, så ville vannflommens dom bli holdt tilbake; men så snart han døde, ville flommen komme. Og, sant nok, det året Metusalem døde 969 år gammel, kom vannflommen, da var Noah 600 år. Far til Noah, Lamek, døde 5 år før sin far Metusalem.

Slektregisteret fra Adam til Noah lyder på norsk:

ADAM                          : Mennesket

SET                             : satte seg selv

ENOS                          : i en beklagelig

KENAN                        : elendighet

MAHAL  ALE               : den høyt opphøyede (opphøyet fremfor sine brødre)

JARED                        : kommer ned (rider ned)

ENOK                          : som et vitne (rettferdigheten taler)

METUSALAH              : hans død bringer (det kommer godt ut av hans død)

LAMEK                        : den falne

NOAH                          : hvile og trøst

Jeg tror at det taler nok for seg selv. Kristus er og blir innflettet over alt i historien.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno