«Bryt makten til den som er gudløs og ond, krev ham til regnskap for hans ondskap, så den ikke finnes mer. Sal 10,15

Hva preger dagens media? Etter å ha gjennomgått dagens tilgjengelige aviser og tv-nyheter, hvilke tanker sitter du igjen med da? Om en tipper 75 % kommer under dagens tekst, så tror jeg ikke det er langt fra sannheten. Drap, voldtekt, ran, forfalskninger, tyveri og mobbing på skole og arbeidsplasser er overskrifter som preger media. Hva kan en gjøre for å få slutt på gudløsheten og ondskapen?

Forkynneren eller Predikeren sier noen kloke ord i kapitel 1,9: «Det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det fins ikke noe nytt under solen.» 

Det gikk vel et par tusen år siden Adam ble skapt av Herren til Herren angret på at han gjorde det. For Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Han sa: «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også feet og krypdyrene og fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem.» 1 Mos 6,7

Men Noah, sønnen til Lamek, fant nåde for Herrens øyne og som ble redning for menneskeslekten. Herren sa etter vannflommen at den aldri ville gjenta seg og satte regnbuen som et tegn på himmelen til bekreftelse av hans pakt.

Men hva sier Forkynneren? «Og det som skjedde, skal atter skje.» Jorden vil enda en gang gå under, ikke i vannflom, men sier Herren: «Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen.» Hebr 12,26

Peter sier i sitt andre brev kap. 3,6-8 hvilke løfter vi har fra Herren :

«Og ved vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt. Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.» 

Men nå synes du kanskje at Herren synes å være sen med å oppfylle sitt løfte? Men svaret er at han er tålmodig med oss alle, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse i Jesu navn og eie evig liv sammen med ham i himmelen.