«Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.» Matt 24,37-39.

Når vi leser teksten i dag , at de «tok til ekte og gav til ekte», så vil det si på den tiden at de giftet seg og ble giftet bort. I dag er det ikke slik i vårt land lenger, nå er det få som venter med sex til de er gifte, selv om hun blir gravid er det få som gifter seg. De kaller det samboerskap i stedet for ekteskap, selv om staten legger til grunn ekteskapsloven for å få «lovens rettigheter», har samboerlivet fått visse goder av staten i dag. Å leve i samboerskap gir begge parter fri vilje til gjøre som en selv vil. Utroskap medfører mange ganger, at den trofaste parten bare flytter fra sin troløse samboer. Var de gift, så er veien ikke så lett å forlate sin make, selv om det er blitt mer og mer lempelig i dag.

 

Statistikken viser at det ikke siden 1994 har det blitt inngått så få ekteskap som i 2018. 20.785 ekteskap ble det inngått i Norge i fjor, for 2017 var tallet 22.111, og i 2016 var tallet 22.537 ekteskap. Men å tolke nedgangen i nye ekteskap dit hen, at folk sier nei til familieliv, det mener «de lærde» ikke er tilfelle, men at det heller tyder på at det folk ser på som familieliv, er noe mye bredere enn det å inngå ekteskap. Ekteskap i dag er jo kjønnsnøytralt og da er det bare fantasien som rår om hva et ekteskap er for noe.

Gud som skapte mannen og formet kvinnen av ben fra mannen, han bestemte deres skjebne for dem, idet mannen sa :

«Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.»
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.» 1 Mos 2,23-25.

Guds hensikt med mann og kvinne er satt til side, når det gjelder ekteskapet, Gud er for flertallet i vårt folk, en som kanskje er til langt der ute i himmelrommet. Men himmel og helvete er nonsens for dem, «vi lever mens vi lever og gjør så godt vi kan utav livet, når døden kommer så er vi ikke mer.» Men kom på fortellingen om den rike mannen og den fattige Lasarus her på jorden, som en dag døde og kroppene deres ble gravlagt. Ånden og sjelen derimot ble ført til dødsriket, som var todelt, de fortapte i en avdeling og de rettferdige i en annen. Men som etter Jesu død og oppstandelse  kalles Helvete og Paradis (3. himmelen, jfr 2 Kor 12,2).

Jesus vil snart ordne opp i menneskenes rot og frekkhet mot hans ord, og da er det bare dem som har tatt imot frelsen i Jesus, som vil bli med opp til Jesus bosted, Himmelen. Slik som Noah og Lot med sin familie, bortsett fra kona, ble reddet før Guds dom over Sodoma kom. La oss derfor leve sammen med Jesus i vårt daglige liv , både med ånd, kropp og sjel.

«Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.» Rom 5,17-18.