«Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.» Luk 21,25-28

Jesus fortalte sine disipler om tiden som lå foran dem, om hva som ville komme til å skje på jorden etter hans bortgang på jorden. Dagens tekst forteller oss om tegn som er blitt synlig i våre dager, men når det står på som verst , da skal de(som da lever på jorden)) se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men legg merke til hva Jesus sier til dem da:

«Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.»

Jeg oppfatter ordene til Jesus at når disse tegn etc begynner å skje, da skal vi troende rette oss opp og løfte våre hoder, for da er våres forløsning nær, Jesus kommer for å hente sin brud, sin menighet opp til ham. Senere kommer han på skyen med stor makt og herlighet og da skal de av jødene som ikke ble med som «brud», se ham med de naglemerkede hender. Da vil de sanne at Jesus er Messias og de vil bli født på ny. Messias vil da regjere på jorden i 1000 år, og Satan vil bli bunden og satt fast under disse årene.

Fikk et vers tilsendt i dag som jeg synes var treffende skrevet om vår tid som kristne :

Det er ikke slutt før det er over

Noen er trette og enkelte sover

Jernet er varmt da må vi smi

Det finnes livskraft og energi.

Nå er det dag vi lever i tiden

Interne strider legges til siden

Nå må vi bruke våre talenter

Ikke være slike som venter

Overnaturlig kraft og styrke

Lys og salt i fritid og yrke

Vi hører himmelen klappe

Kom igjen, det er siste etappe.

Vår Nato-sjef Jens Stoltenberg sa nylig på NHOs årskonferanse, at «vi lever i en usikker og farligere verden. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre.» Hadde jeg vært i samme stilling ville jeg sagt : «vi lever i en usikker og farligere verden. Vi trenger mer enn noen gang troen på Jesus, i alle fall ikke mindre.»

 «Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21,36