«Når jeg er redd, vil jeg stole på deg, med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd.
Hva kan vel mennesker gjøre meg?» Sal 56,4-5.

«HAN har gjort meg glad, han har gjort meg glad. Jeg fryder meg for HAN har gjort meg glad.» Lyder en sang. Når du er «deppa» og alt synes mørkt og trist rundt deg, da er faktisk den beste «medisinen» for en troende kristen å lovsynge Herren.

Paulus sier i Romerbrevet 15, 9b-13:

«Derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynge ditt navn. Videre heter det: Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk. Og igjen:
Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle stammer. Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.»

Jesus er Isais rotskudd og med hans komme til jorden, ble det lagt en ny sang i vår munn, en lovsang til vår Gud.

Salme 22,26-28 lyder :

«I den store forsamling kommer min lovsang fra deg. Jeg vil oppfylle mine løfter blant dem som frykter deg.
De hjelpeløse skal spise seg mette, de som søker Herren, skal prise ham. Måtte deres hjerter alltid leve! I alle land skal de minnes dette og vende om til Herren; ja, alle folk og ætter skal bøye seg og tilbe ham.»

Hvilken mektig Gud vi har som har skapt oss til hans glede, og han sier i sitt Ord :

«Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.» Joh 1,12-13.

Kong David var en mann som fikk oppleve sorg og glede på sin livsvandring og i Salme 30,12-13 gir han uttrykk for sin erfaring med sorg og klage på følgende måte:

«Du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine sørgeklær og hyllet meg i gledens drakt. Derfor vil jeg av hele min sjel synge om deg og aldri tie. Jeg takker deg evig, Herre, min Gud.»

Kan vi lovsynge Jesu-navnet med samme iver som David og aldri tie? En kristen kjennetegnes på gleden utad og innad, slik som Paulus sier i Filipperbrevet 4,4:

« Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!»

Ha en gledelig helg med Herren i sentrum!