Print
Category: Dagens drypp
Hits: 237

«Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.» Joh 1,12-13

Nylig leste jeg et vitnesbyrd fra en som i sin ungdom falt på sjøen i fylla, på havbunnen opplevde han å se et hvitt lys og at mange mennesker kom ned mot ham. De tre-fire første personene kom knelende ned og tok ungdommen i hånden. En hånd som var like stor som avstanden fra skulderen og til fingrene ble rakt mot han og så ble han løftet opp.

Opplevelsen var så mektig for ham at han begynte å søke Gud. Men han var jo opplært med at barnedåpen sikret ham frelse og at omvendelse ikke var nødvendig, dermed uteble syndenøden. Men da begynte han å forstå at her var det noe som ikke stemte. Under hele hans oppvekst hadde forkynt  at han var et Guds barn, men presten advarte dem også at det var farlig mot å lese i Bibelen alene. Dette førte til mange vrangforestillinger fikk de høre og dermed fikk de aldri lært å kjenne Jesus. Men han leste i Bibelen hver dag og til slutt bekjente han for Gud at han var en stor synder, da opplevet han at noe kom ovenfra og inn i brystkassen hans. Nå ble samlinger med bønn for syke, men deretter måtte han finne ut om dåpen. For han forsto at dåpen var en handling hvor man begravde alt det gamle, og da han la dette fram for familien, så fikk han til svar at døpte han seg om igjen, så havnet han i Helvete. Han valgte å døpe seg i Israel og siden ble det en ny tjeneste for Herren.

En morgen våknet jeg med ordene til Paulus i Apg 19,2 -7, hvor han møtte noen disipler og han spurte dem:

«Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Men de svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. De sa: «Johannes’ dåp.» Da sa Paulus: «Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus.» De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn og så la Paulus hendene på dem, og da kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring tolv menn i alt.

I Apostelgjerningene 8,14 -17 leser vi om at i Samaria hadde mennesker tatt imot Guds ord og de var døpt til Herren Jesu navn. Peter og Johannes fikk i oppdrag fra apostlene i Jerusalem om å dra dit ned, for å be for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå, da de la hendene sine på dem, fikk de Den Hellige Ånd.

En annen gang kom Den Hellige Ånd over «hedninger» som ikke var jøder, de ble døpt i Den Hellige Ånd mens Peter fremdeles talte Ordet til dem. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og prise Gud. Da sa Peter: «Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.

Legg merke til Peters framgangsmåte etter at «hedningene» hadde fått Den Hellige Ånd. «Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn, det var ikke spørsmål om de ville eller ikke, han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. I Matteus 28,19 befaler Jesus :

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Tør jeg spørre? Hvem sitt navn er det? Det er navnet Jesus, det eneste navnet som kan gi oss frelse. Jfr. Apg 4,12.