«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.  Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Joh 14,1-4.

Hva skjer når hjertet blir grepet av angst? Du kan bli redd for det som bringer hjertet ditt i en angstsituasjon. Jesus hadde nå vandret sammen med sine disipler i vel 3,5 år i Israel. Disiplene hadde lært å tro på Gud nesten i alle situasjoner som de hadde møtt med Jesus på laget, men noen ganger gikk de ned for telling. De ble grepet av angst og frykt for ting de så og opplevet, men med Jesus i nærheten søkte de hans trøst.

Nå forteller Jesus disiplene sine, at snart skal han dra fra dem her på jord. Men da sier han i dagens ord, at de måtte ikke la hjertet bli grepet av angst, men heller tro på Gud og tro på ham. For i huset til hans Far er det mange rom, hvis det ikke var slik, så ville Jesus sagt det til dem. Men nå ville Jesus gå bort fra denne jord, for å gjøre i stand et sted for disiplene. Når alle rom er ferdige så vil Jesus komme tilbake til sine disipler på jorden for å hente dem hjem til Farshuset, der alle skal få hvert sitt rom. For da skal alle disiplene til Jesus være der han er for bestandig.

Jesus er ikke kommet tilbake enda, men han har lovet å komme så snart alle rommene i Himmelen var ferdige for alle hans disipler, som vi kaller bruden eller Guds menighet. Paulus fikk åpenbaringen om denne hemmeligheten og han skriver til tessalonikerne 4,14-18:

«For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!»

Jesus har nå holdt på med å stelle i stand alle rommene til brudeskaren som ventes hjem sammen med brudgommen Jesus. Jesus sa :

«Og dit jeg går, vet dere veien». For Jesus sier at han er veien, sannheten og livet! Derfor gjelder det å vende om fra synden og bli født på ny, slik at Jesus kan bo i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Ventetiden er alltid lang, men om vi ser den som en mulighet til å få enda flere med oss på himmelveien, så tror jeg ventetiden vil gå snart for oss alle. Ha ei velsignet helg på veien med Jesus.

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.» 1 Kor 15,51-52.