Print
Category: Dagens drypp
Hits: 221

«Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Matt 6,6

Jesus har nettopp undervist flokken rundt ham om bønn til Gud, han advarte dem å være de som stod på gate og torg og bad høyt om hva de hadde gjort og gjorde for Gud. De har alt fått sin lønn, sa Jesus. Men Jesus sier i dagens tekst, hvordan vi skal be til Far som er i det skjulte.

Har du noen gang tenkt på hvordan Gud kan se oss og høre våre bønner vi ber til ham i vårt lønnkammer?

Jeg ser for meg et tv-studio hvor jeg sitter som programleder og snakker ut til seerne som befinner seg utover i flere land. Når du skal tale til seerne ser du bare et fjernstyrt tv-kamera foran deg og utfra den situasjonen må du tale som om alle seerne er rett foran deg. Slik ser jeg for meg at Gud ser og hører meg når jeg ber til ham i mitt «studio» til ham. Han har nok det beste tekniske utstyret som finnes i universet hva angår

opptak med lyd og bilder etc, og i Guds arkiv finnes alt fra «Alfa til Omega».

Johannes skriver i sitt første brev i kap. 5,14 -15: «Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.»

Moses var en Guds mann som Herren talte til både tidt og ofte, og en dag så sier han til Herren : «La meg da få se din herlighet!»

Da sa Herren til Moses :

«Jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se mitt ansikt,» sa han, «for det menneske som ser meg, kan ikke leve Men siden sa Herren til Moses:

«Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på berget! Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke deg med min hånd til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta min hånd bort; da kan du se meg bakfra; men mitt ansikt kan ingen se.» 2 Mos 33,18-23.

I dag har vi Jesus og hans ansikt kan vi menneske få se uten å miste livet, selv om han er i Guds treenighet, for Jesus fornedret seg selv for å bli et menneske, slik at han kunne frelse oss og gi oss plass i Guds rike for alle dem som tar imot Ham som sin Frelser og Herre.

Derfor begynner vi denne uken med følgende oppfordring:

«La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.» Kol 3,16-17