«Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Luk 10,6.

Før Jesus sier dagens tekst, så hadde han utpekt sytti andre av de som fulgte ham. Han sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Det er nett som bonden om våren forbereder jord og innmark til en sommer, når jorden er bearbeidet er det klart for såing. De sytti menneskene som Jesus sendte ut foran seg, skulle gå av sted! Når de kom inn i en by og de tok imot dem, så skulle de spise det de satte fram for dem. De skulle da helbrede de syke som var der, og si: «Guds rike er kommet nær til dere.» Men kom de inn i en by som ikke vil ta imot dem, så skulle de gå ut på gatene og si: «Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, skal dere ha; vi børster det av oss. Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær.» 

De sytti kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn!» Jesus sa da til dem at han så Satan falle ned fra himmelen som et lyn, men Jesus hadde gitt de makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skulle skade dem.  Jesus ville ikke de skulle glede seg over at åndene var dem lydig, men de skulle glede seg over at de hadde fått navnene skrevet i himmelen.

Så i samme stund jublet han i Den Hellige Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje.» vers 21.

Hvilken gruppe hører du til?  De kloke og forstandige? Eller er du i den enfoldige «gruppen»? Norsk definisjon på enfoldig er «tulling , uvitende person , dåsemikkel , fe , fjols , tosk , stut , narr ,dummenikk, dust, dummepeter, klossmajor, dumrian, molbo, fehode , dompap, hønsehjerne, pappskalle, idiot, suppehue og ignorant».

Du vil vel neppe kjenne deg vel ved å tilhøre den «enfoldige» gruppen? De kloke og forstandige menneskene er nok mer beregnelige og tilhøre den gruppen gir en mer stabilitet i livet. For de enfoldige vet en jo aldri hvor en har , de kan plutselig prise Herren Jesus med hallelujarop. Ja, det var det Jesus gjorde da de sytti kom tilbake etter endt oppdrag for Jesus. Han begynte å juble, som normalt betyr danse og hoppe, i Den Hellige Ånd og han priste sin Far, som er himmelens og jordens Herre; fordi han hadde skjult dette for de kloke og forstandige, men åpenbart det for de enfoldige. Ja, for dette var Fars gode vilje.

«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner, hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss.» Rom 8, 31-34