«Han fortalte dem en lignelse: Se på fikentreet og alle de andre trærne! Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.» Luk 21,29-33

Fikentreet er Israel og sett fra teksten i dag, så er «fikentreet» Israel begynt å blomstre, noe som er det aller viktigste tegnet på Jesu komme. Fikentreet får frukt, og da er tiden for Guds rike nær. Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer, er Jesu ord til oss.

En mann ville gjerne vite hva han skulle gjøre for å tjene Gud og ba om at Han måtte åpenbare det for ham. Da hørtes det fra hans indre:

« Du skal bekjenne mitt navn for menneskene, formane dem til å omvende seg og søke meg mens jeg finnes, kall på meg når jeg er nær og rører ved deres hjerter så de kunne omvende seg fra Mørket til Lyset»

Tegnene på at Davids falne hytte bygges opp igjen, er klare, slik som Amos 9,11-15 beskriver det om Israels gjenreisning:

«Den dagen reiser jeg opp igjen Davids falne hytte. Jeg murer igjen dens revner og reiser det som ligger i grus; jeg bygger den som i gamle dager. Så kan de ta resten av Edom i eie og alle de andre folkeslag som er nevnt med mitt navn, lyder ordet fra Herren, som fullfører dette. Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til kornet skal såes. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. Da vil jeg vende lagnaden for Israel, mitt folk. Byer som er revet ned, skal de bygge opp og bo i; de skal plante vingårder og selv få drikke vinen, stelle til hager og selv spise frukten. Jeg planter dem atter i egen jord, de skal ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.»

Mange tegn kan være skremmende av de som en ser oppfylles i dag. Ikke minst fordi disse tegn i tiden varsler dom og undergang, krig og nød, akkurat slik Jesus selv sier. Men for den Jesu-troende er det klart at det kommer en opprykkelse, hvor Jesus vil komme tilbake og ta oss til seg, for at vi skal være der Han er. Tegnene i dag forteller oss med all tydelighet at denne opprykkelsen kan komme når som helst. Har vi en glede i våre hjerter over opprykkelsen, eller blir vi grepet av angst? Hør da hva Jesus sier i Joh 14,1-3:

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.»

Vi har en grunn til stor glede over opprykkelsen, hvor Jesus, som brudgom, vil bringe oss sammen som sin brud. Paulus skriver i 1Tess.4,14-18:

«Trøst da hverandre med disse ord.»