«mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.» Titus 2,13

Dagens tekst som jeg har valgt kom etter jeg hørte om en mann fortelle om en visjon han fikk fra Herren i 2015. Han hørte Jesus sa at han kom snart igjen! Dette gjentok han to ganger. Jesus sa til ham at hans folk ikke var klar til å møte ham nå. Jo, mente mannen, de fleste av de troende trodde han kom igjen. «Nei, sa Jesus, «hadde de vært klar til å møte meg, så ville de oppført seg annerledes enn de gjør i dag!»

Dette fikk mannen bekreftet da han fortalte flere titalls pastorer om hendelsen, men de ville ikke ha ham i kirken slik at han kunne fortelle om det. Men litt senere fikk han komme til noen menigheter.

Senere fikk han i en ny visjon se en fotballbane, hvor et lys som ble større, og større og større og skinte klarere og klarere. Det var ingen folk uten han på banen og han så etter resultattavlen og da han oppdaget den, viste den 2,13. Han spurte Herren om hva 13 tallet skulle bety, for 2 tallet det visste han stod for de to «advarslene» Jesus hadde sagt til ham tidligere, at han kom snart tilbake, men hva med 13 tallet? Da sa Jesus at han skulle lese Titus 2,13, som du leser i dagens tekst.

Mannen lå på sykehus, da han fikk se fotballbanen etc. Straks etter dette synet banket det på døren hans, og inn kom to sykepleiere, som spurte om de kunne få stille ham noen spørsmål om det som han hadde opplevet. Ja, det kunne de. Da de hadde fått stillet sine spørsmål, så fortalte den ene sykepleieren at de skulle ikke gå inn til ham nå, men til noen andre rom. Men plutselig så hun et 2 tall på døren hans og hun spurte også sin kollega om hun så det samme, og det gjorde hun. Troende som de var, så spurte hun Herren hva det 2 tallet skulle bety? Da sa Herren, at pasienten som var inne kunne gi dem svaret på det.

Da kunne mannen gi dem svaret, at 2 tallet stod for det Jesus hadde sagt til ham to ganger, at han kom snart tilbake og at de måtte omvende seg før han kom.

Denne opplevelsen som er fortalt, ble sett først på «nettet» av en kvinne for noen dager, som forteller følgende:

«Må bare si en ting som skjedde med meg i går morges- jeg våknet ut av dyp søvn om natta- kanskje 3-4 tida med 2 ring ( trodde det var på døra) men det var ingen der og så leste jeg dette i går kveld, dette virker som en stadfestelse for meg at tiden er veldig nær!»

Emanuel Minos har skrevet en bok med tittelen: Det har «Det har ringt for tredje gang». Fra mine barndomsår minnes jeg rutebåten når de ringte med skipsklokken før avgang, først en gang, så litt etter to ganger, for så å ringe tre ganger, da trakk de landgangen om bord, båten la ut fra land og båtreisen begynte til bestemmelse stedet.

Etiske normer er i endring, trusler om krig, multietniske utfordringer møter oss. Det har ringt for tredje gang, og landgangen er i ferd med å trekkes om bord. Tiden går mot sin avslutning, og vekkeropet lyder: Vi må ikke sove og i boka kommer Emanuel Minos med et nødrop til land og folk. «Det har ringt for tredje gang.»

«Men Gud vil fri meg ut av dødsrikets vold; for han vil ta meg til seg.» Salme 49,16.