Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus’ hender. Agj 19,11

Paulus var en ivrig apostel i Herrens tjeneste, han la ikke skjul på evangeliets hemmeligheter. Han var nidkjær i sitt oppdrag, men var en ydmyk mann for sannheten. Han gikk ikke unna problemene han møtte, men tok dem opp med sine brødre og søstre i Herren. På en reise han gjorde til Efesus, så fant han noen disipler og spurte dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Men de svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»  «Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. De sa: «Johannes’ dåp.»  Da sa Paulus: «Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus.»  De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring tolv menn i alt.

Hva ville hendt om en av dagens «Paulus», hadde møtt en flokk som var på vei hjem fra en barnedåpshandling i kirken, hvor han spurte dem om barnet var født på nytt? Da ville de sikkert ha svart som gjennomsnitt nordmannen, at dette var ikke deres greia. De hadde gjort som de alltid hadde gjort, de fikk bare barna døpt i kirken med faddere som vitne på at barnet ble døpt til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

De regnet seg ikke som veldig religiøse, men de trodde på Gud og Jesus som hans sønn, men hva det ville si å være født på ny, visste de ikke.

Om disse menneskene da fikk høre hva Bibelen sier om å bli født på ny, da måtte de tatt et valg om de ville bli født på ny eller ikke.

Veien til himmelen går gjennom Jesus, Guds sønn, for hver som tror på han, er et Guds barn og hører Guds rike til.

I dag kommer de som ber for syke i søkelyset av myndighetene, fordi de som er blitt helbredet i Jesu navn, vitner i deres blad om hendelsen.

Setter vi vår «Paulus» inn i dag i vårt land, så vil både religiøse og myndighetene komme på banen, når det hører hva som skjer med den mannen.

For med den ekte Paulus hendte det til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som Paulus hadde brukt og la de på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder fór ut av dem. Noen som ikke trodde på Jesus, men som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og de sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Men den onde ånd svarte dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen som var besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. (Agj 19,11-16)

Dette var virkeligheten på Paulus si tid og dette er virkeligheten i våres tid, der hvor evangeliet blir forkynt  fritt etter Bibelens ord og ikke etter vår rettroenhet og fromhet. Da kan vi spørre som Paulus : «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?»

De troende som har fått en av dagens «Paulus» til å legge hendene på seg, har fått opplevet at Den Hellige Ånd kom over dem, slik at de talte i tunger og profeterte akkurat som på Paulus tid .

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.» Joh 13,20.