«Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:» Åp 3,14

Hvem er det som taler til engelen for menigheten i Laodikea?

Johannes sier han hilser de sju menigheter i provinsen Asia. Han hilser dem med nåde og fred fra ham som er og som var og som kommer, og dessuten fra de sju ånder som står for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,  og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.

Navnet hans er Jesus og  se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen! «Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.» (Åp 1,7-8)

«Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til.» … For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader seg selv, alle som hater meg, elsker døden.» Ords 8,22-23, 35-36.  

Budskapet som Jesus gir til menigheten i Laodikea er ikke oppmuntrende. Jesus sier at han vet om menighetens gjerninger; menigheten er verken kald eller varm. Hadde den bare vært kald eller varm!  Men nå er Laodikea menigheten lunken, ikke kald og ikke varm. Resultatet er derfor at Jesus vil spytte den ut av sin munn. For menigheten sier den er rik, at de har overflod og mangler ingen ting. Men sannheten er at den ikke  vet at nettopp Laodikea er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.  Menigheten får derfor det råd av Jesus de kjøper gull av ham, lutret i ild, så menigheten kan bli rik, og få hvite klær som de kan kle seg med og skjule sin nakne skam, og salve til å ha på øynene sine, så de kan se.

Jesus sier at alle som han har kjær, dem refser og tukter han. Det sies at Laodikea menigheten er den tiden som vi lever i, da må Jesu ord føre til alvor og omvendelse. For Jesus står for døren og banker. Om noen mennesker nå hører hans røst og åpner «hjertedøren», da vil Jesus gå inn til ham og holde måltid. Ja, Jesus med ham og han med Jesus. Alle dem som tar imot Jesus gir han rett til å bli Guds barn. (Joh 1,12)

«Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!» Åp 3,21-22

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort