«En dag omkring den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa: «Kornelius!» Kornelius stirret forferdet på ham og sa: «Hva vil du, herre?» Engelen svarte ham: «Dine bønner og almisser har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg.» Agj 10,3-4.

Hva vil du, herre? Hva hadde din reaksjon vært om du fikk et syn av en engel under din bønnestund, hvor han bare sa navnet ditt?

Tror du ville nok sagt : Hva vil du meg herre? Engelen kom med en beskjed fra Gud til Kornelius ,jfr teksten i dag,  og den lød videre:

«Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon, også kalt Peter. Han er gjest hos garveren Simon, som bor i et hus nede ved sjøen.» vers 5-6.

Da engelen som talte til Kornelius, var borte, tilkalte han to tjenere og en gudfryktig soldat, en av hans oppassere. Han forklarte dem saken og sendte dem av sted til Jaffa, som de ankom dagen etter. Mens utsendingene fra Kornelius var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be; det var ved den sjette time, da han ble sulten og ville spise. Mens de da holdt på å lage maten, kom Peter i henrykkelse og fikk et syn. Gud brukte ikke en engel til å gi ham beskjed, nei, han kom i en henrykkelse og fikk da se et syn. Han så at himmelen hadde åpnet seg, og der så han at noe dalte ned; for han så det ut som en stor duk som ble senket ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var alle slags dyr som lever på jorden, firbente, krypdyr og himmelens fugler. Og en røst talte til ham og sa: «Peter, ta for deg, slakt og spis.» vers 13. Peter svarte da: «Det kan jeg ikke, Herre. For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» Men da talte for annen gang røsten til ham med ordene: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Dette gjentok seg tre ganger, men så ble duken tatt opp til himmelen igjen.

Peter var enda usikker på hva synet skulle bety, da kom utsendingene fra Kornelius sitt hus. De hadde spurt seg fram til Simons hus, og nå  stod de foran porten og ropte inn: Simon med tilnavnet Peter, er han gjest her. Peter tenkte fortsatt på synet han hadde hatt, «da Ånden sa til ham: «Tre menn spør etter deg. Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å betenke deg, for jeg har sendt dem.» vers 19-20 . 

Peter ville vite hvorfor de var kommet hit?  De svarte at de var sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. De fortalte Peter at Kornelius hadde fått et budskap fra en hellig engel, som sa, at han skulle hente ham til sitt hus og høre hva han hadde å si . Peter gikk neste dag villig med dem til Kornelius hus.

Vi hører også i dag om mennesker som får syn, der Jesus viser seg for dem og forteller dem hva de skal gjøre. Gjør de etter hva de har fått, så går det slik også. Intet er umulig for Gud. Å være en budbringer for himmelen, en som kan gi et forløsende ord til mennesker som er i nød og behøver hjelp. Peter fikk bringe Guds evangeliet til Kornelius hus pga hans bønner og almisser. Vi må ikke gi opp å be og takke for helbredelse og legedom for våre bønnebarn, for Jesus hører våre bønner før vi ber.

«Forlat meg ikke, Herre! Min Gud, vær ikke langt borte fra meg! Skynd deg og kom meg til hjelp, Herre, du som er min frelser!» Sal 38,22-23.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort