«Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.»1 Pet 5,8.

«Vi trenger ikke være redd for en løve som er tannløs,» fikk vi høre av de voksne, da vi var barn og gikk på søndagsskolen. Det var dagens tekst som utløste de voksnes kommentar. For en løve som ikke har sine tenner, har bare gommene tilbake i kjeften sin, og da kan den ikke greie å gjøre så mye ondt.

Men vi vet at om djevelen kom som «en brølende løve» imot oss, så ville vi sannsynligvis blitt redde av oss. Men det er i slike situasjoner, en må vite hvem vi er i Jesus Kristus. Vi er blitt en ny skapning i Jesus Kristus, han har tatt bolig inne i oss, og vet du hvem han er? Han en ekte løve av Juda, som har seiret over djevelens brølende skrik. Jesus seiret over han og hele den onde verden, da han døde for oss på Golgata kors med ordene: «Det er fullbrakt!» Fra den dagen ble djevelen «tannløs», han kan ikke seire over løven av Juda.

Derfor er det godt å minne hverandre på at Jesus, som er i oss, er større enn djevelen, som er i verden. (1 Joh 4,4)

De som tjener den onde, er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss; den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. (vers 5-6)

Vi som er av samme Ånd, vi som fikk Den Hellige Ånd da vi kom til troen på Jesus Kristus, vi vil alltid være ett i Kristus. Hva da med dem som «opphever» Guds ord og sier : «Det står skrevet i Guds ord, men i dag tolker vi det ordet, slik vi ser menneskene opplever det.»

Er de ikke da kommet under villfarelsens ånd og ikke sannhetens ånd. Guds ord sier vi skal ikke trekke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:

«Jeg vil bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem,
rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. (2 Kor 6,15-18)

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort