«For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.» Rom 14,7-9.

Der finnes mange i vårt land som synes å ha nok med seg selv, de lever sitt eget liv og vil ikke ligge til byrde for andre i samfunnet. Når de dør så er det ikke mange som oppdager det, bare de som savnet personens daglige ferd. Noen av disse blir kalt originaler som oppfører seg litt annerledes enn den vanlige mann eller kvinne i samfunnet.

Hva da med oss kristne ? Er vi noen originaler eller er vi som alle andre i verden? Skriften sier at vi skal ikke leve lenger slik som hedningene, for deres tanker er tomhet, deres forstand er formørket, og de er fremmede for livet i Gud. Vi skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Vi må se til å bli fornyet i sjel og sinn og kle oss i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. (jfr Ef 4,17-24)

Om du møter to menn eller kvinner som er likt kledd og har samme frisyre og hårfarge, hvor av en av dem er en kristen, kan du da skille dem ut der og da?  Trolig ikke før de snakker og du spør dem om Gudstroen deres. Da må den troende bekjenne sin tro på Jesus, om han vil være et sant vitne. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker, sier Paulus i Romerbrevet 1,16. Ellers så hører du snart på snakket deres om de er Jesu venner eller ikke.

«Før jeg ble frelst og møtte Jesus, så bannet jeg i nesten annen hvert ord, men fra den dagen Jesus flyttet inn i meg, forsvant bannskapen.»

Ja, slik er det mange mennesker som kan vitne, at Jesus tok alkoholen, narkotika, røken den dagen de tok imot Jesu frelsesverk på Golgata.

Hvem utgjør menigheten, bruden? Jo, alle dem som er i Jesus Kristus, vi i ham og han i oss. Når vi leser Åpenbaringsboken, så beskriver Jesus tilstanden i 7 menigheter i Lille-Asia, 3 av dem holder ikke mål, 2 holder mål og 2 er 50/50.

  1. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.
  2. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.
  3. Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære,…
  4. Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet,.. Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære … til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.
  5. Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. Våkn opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør!...  Men du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med meg i hvite klær, for de er verdige til det.
  6. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!
  7. Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.

«I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.» Judas brev 18 -19.