«Vekter! Hvor langt er det på natten? Vekter! Hvor langt er det på natten?» Jes 21,11

Kan menighetene i vårt land forsikre sine medlemmer at de vedtakene som de gjør, vil aldri splitte menigheten.  Men hva skaper ­enhet? Vil menighetene holde seg til Bibelens ord om enhet, eller vil de la seg blende av «flertallsvedtak» som tildekker en faktisk splittelse? F.eks. å vie samkjønnede som ektefolk, abort er heller ikke synd lenger.

Dagens kristne utfordres i to retninger i sin tro:  

  • En retning fastholder Bibelens ord og lære og kan ikke godta at Guds ord fravikes med å tolke den som «flertallet» i folket oppfatter som riktig .
  • Den andre retningen ser mer på dagens oppfatninger på hva som er rett og galt, og godtar samrøre mellom andre religioner, som veien menighetene må gå i dag, Bibelens ord kommer på sidelinjen.

Paulus sa til korinterne, 1.brev 2,2: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Jesus er alfa og omega, hele frelsesverket ligger forankret i ham. Hvor Guds ord settes til siden for vår egen vinnings skyld, fører oss bort fra Jesus og samfunnet med ham. Når vi tar opp vårt kors for å følge Jesus, da vil det koste oss alt, men Jesus har lovet oss seier i hans rike.

Salme 37,vers 5 sier: «Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.»

Vi trenger å være bevisst på våre valg i dag. Jesus må få første plassen i vår hverdag og helg. Foruten ham kan vi ikke gjøre noe som gagner vår sak, uansett hva det måtte være. Får Den Hellige Ånd lede oss på veien til å gå i de ferdiglagte gjerningene, som han har gjort ferdige for oss, så kommer vi seirende ut i vårt kristne liv. Vi må våge å stå som Daniel, tale ut Ordet uansett hva det koster oss. Guds ord setter menneskene fri, for alle dem som tok imot Ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jfr. Joh 1,12.

«Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. 1 Joh 2,18-19.