«Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.» Salme 37,5

Hva vil det si å stole på Herren? Det første dette sier meg, er at du må være en som tror på at Herren Gud er til. For ingen kan proklamere at de stoler på en som ikke er til. Kong Hiskia kan vi lese om i Jesaja kap 36. Denne kongen stolte på Herren og dette gjorde Assyrias konge vred, fordi Hiskia fikk folket sitt med seg å stole på Herren. Til slutt gikk kommandanten til Assyrias konge fram og ropte med høy røst på judeisk:

«Hør hva storkongen, Assyrias konge, sier! Så sier kongen: La ikke Hiskia narre dere! For han er ikke i stand til å berge dere. La ikke Hiskia få dere til å stole på Herren, når han sier: «Herren vil sikkert berge oss; denne byen skal ikke overgis i assyrerkongens hånd.» Hør ikke på Hiskia! For så sier kongen i Assyria: Slutt fred med meg og overgi dere til meg! Så skal dere få spise, hver av sitt vintre og fikentre, og drikke vann, hver av sin brønn, inntil jeg kommer og tar dere med til et land som ligner deres eget, et land med korn og most, et land med brød og vingårder! La ikke Hiskia lokke dere når han sier: «Herren vil nok berge oss!» Jes 36,13-18

Kong Hiskia søkte Herren og sendte menn til profeten Jesaja. Da kong Hiskias menn kom til Jesaja, sa han til dem:

«Si til deres herre: Så sier Herren: Vær ikke redd for de ord du har hørt, de hånsord som assyrerkongens menn har talt mot meg! Nå vil jeg gi ham den innskytelsen at han skal vende tilbake til sitt land når han får høre et rykte, og der vil jeg la ham falle for sverd.» vers 6-7.

Det er lett å stole på Herren, når alt går glatt for oss, men når vi møter prøvelser som synes å være uovervinnelig, da er de fleste av oss tvilende til om Herren hjelper oss.

Når Hitler angrep vårt land 9.april 1940, så hadde vår regjering to valg: Overgi seg eller å holde stand. Overmakten synes å være uslåelig, men vår konge, Håkon 7, satte foten ned, han dro i hast nordover fra Oslo med regjeringen og kom seg over til England. Derfra styrte de landet sitt til freden kom i mai 1945 og kongen kom hjem i juni samme år. Troen ble satt på prøve i 5 år og mange mennesker ble drept. Men friheten seiret og folk og land kunne glede seg sammen.

Men har det norske folket satt sin lit til Herren anno 2019? Nei, flertallet ser ingen Gud som kan styre dem, de velger sine egne veier, veier som Herren ikke har behag i. Vedtar lover som er imot Guds bud. Fedrelandssalmen vår av Elias Blix sier i vers 6:

«Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!»

«Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett!» Ords 3,5