«Men Herrens plan står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.» Sal 33,11

Salmisten forsetter (vers 12.15) :

«Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske.
Fra sin tronstol holder han øye med alle som bor på jorden, – han som har dannet alles hjerter og merker seg alt det de gjør.»

Et av mine barnebarn da 9 år, skrev i 2018 dette om Guds plan:

« Det folk spør om i dag er hvordan. Kanskje du har blitt spurt om hvordan. Hvordan skjedde det, hvordan døde han og sto opp igjen? Ja, da skal du svare: GUD HADDE EN PLAN. Ikke hvilken som helst plan, men Guds plan. Og Gud sa fra Det gamle Testamenet av: Min Sønn skal dø og stå opp. For Jesus sa: Det er fullbrakt. Jesus kom ikke for å dømme verden, men gi verden fred. Med fred tok han all vår skyld. Jesus visste at han skulle dø. For Jesus sa: Det er fullbrakt! I enklere forklaring betyr det: Det er gjort! Etter mange år hadde Jesus fortjent dette. Han mettet sultene, vekket opp de døde, og dette var det de mente han fortjente. Men ikke glem: GUD HADDE EN PLAN.

Å i bibelen står det: Over han var det også laget en innskrift med greske, latinske og hebraiske bokstaver, DETTE ER JØDENES KONGE.

Jesus ble spottet, spyttet og slått. Men det står også noe i bibelen som forundrer mange for der står der: men da offiserene så det som hadde hendt, æret han gud og sa: sannelig dette menneske var rettferdig. For Jesus var rettferdig! Men det så en helt annen person først og det står skrevet: så sa Pilatus til øversteprestene og folkemengden:  Jeg finner INGEN skyld hos dette menneske. Jesus ble så til slutt dømt til døden, fordi! GUD HADDE EN PLAN, og Gud holdt den planen. For: GUD ER STOR.»

Etter at jeg hadde skrevet dagens tekst, så fikk jeg denne hilsen fra en broder i Herren: «Gudsfred Hans!

«Vår mektige Gud har en plan og den vil bli gjennomført. Han leter etter noen som vil stå på muren som forbedere/vektere. Norge kommer tilbake til Gud og Hans modeller blir tatt i bruk. En reformasjon er på gang. Akt ikke på fortiden Jeg gjør noe nytt i Norge og vil kople Norge og Israel som Jonathan og David. Kongelig.»

Ja, Gud har en plan og den er unik for hver og en av oss. Du husker Jesus hadde en plan for Peter, en annen for Johannes, men Peter ville vite planen Jesus hadde for Johannes, men sa Jesus til ham:

«Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Joh 21,22.