«Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Åp 4,1

Det går imot slutten på enda en uke, en uke som for noen er opplevet som fantastisk. Andre har ikke merket noen forandring i levesettet sitt, alt har gått sin vante gang.

En hilsen som jeg fikk som kom på vårjevndøgnet, minnet oss på hvor viktig det er å glede andre, der vedkommende skriver bl.a. om en nær venn, hvor begge er syke:

«Nå er det som regel jeg som ringer. Ikke så regelmessig som før , men når jeg ringer er han i stand til å ta telefonen og snakke uten tolk.
Hans første kommentar er : Å ..er det deg ....
En periode tenkte jeg at det ikke betydde så mye for ham å få telefon fra meg .Han hadde kommet igjennom den tøffeste perioden og var i ferd med å akseptere livet slik det hadde blitt . Siste gang jeg ringte ham hadde det gått flere uker på grunn av egen sykdom...Men da jeg ringte brukte han tid og mye kraft til å få sagt : Jeg vil du skal vite hvor stor pris jeg setter på at du ringer meg !!
Da forstod jeg hvor mye en kort samtale betyr !!  Og jeg ble velsignet og forstod at mitt eget liv hadde mening !
En telefon kan være et viktig skritt på veien mot det livet vi er skapte til.»

"Bær hverandres byrde og oppfyll på den måte Kristi lov ". Gal 6,2.

En dag vil basunens lyd lyde i «vårt indre» og vi hører en stemme som sier : «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»

Det er oppbruddets time fra denne jord, som da er kommet. Jesus henter oss, sin brud hjem til sin bolig i himmelen. Hvem av oss får være med til Jesus i himmelen? Alle dem som tar imot ham, som sin frelser og herre, samt at de tror på ham i sitt hjerte og bekjenner Ham for menneskene. Vi er med andre ord født på nytt, livet vårt  er gitt til Jesus og han har gitt oss et evig liv hos ham.

Har vi alt klart til å være med opp til Jesus, når basunen lyder? Alle som venter på den «opprykkelsen» vil bli med når dagen kommer. Da slipper vi alt «jordisk» og blir i et nu, forvandlet og vi får et herlighetslegemet , slik som Jesus fikk etter sin oppstandelse. Ha ei god helg!

«Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.» Joh 1,12-13.