«Mist ikke motet og vær ikke redde når ryktene går i landet, et rykte det ene året og et annet det neste. Vold rår på jorden, og hersker står mot hersker.» Jer 51,46 N11BM

Når alt står på «hode» og du vet ikke ut eller inn, hva gjør du da? For vi som hører Jesus til, søker han om svar på problemene. Det er snart gjort , han er aldri opptatt, han har alltid tid til å lytte til sine barns besvær.

Teksten i dag er fra profeten Jeremia, han oppfordrer oss til ikke å miste motet. Spesielt så må vi ikke være redde når ryktene går i landet vårt. Ryktene kan være renteheving på lån, opptrapping av styrkene i vårt naboland, strømprisene vil «eksplodere» i de kommende år.

Jo, vi kjenner frykten vil trenge seg inn i vårt sinn og spesielt volden som nå rår på jorden. En hersker står imot en annen hersker, alle vil styre på sin måte. Jeremia profeterer mot Babel og hvordan Herren vil gå imot de ugudelige, Babel blir til slutt en ruinhaug, en steinrøys.

Vi lever i 2019 og ser at området som profeten omtaler, er i dag midt i skuddlinjen, Damaskus er snart en ruinhaug, folket lider og mange er døde. Har vi noe å være redd for, vi som bor i Norden, i Europa?

Samme profet sier i kap 17, vers 7: «Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham.»                                                                               

Vet du forskjellen på en kristen menighet som samles til møte på søndagen i Midt-Østen og i vårt land? Når de samles f.eks. i Syria til søndagsmøte, så teller de over hvem som ikke er kommet. Hvorfor jo da er de drept eller tatt til fange av fienden. Men her på hjemmebane ser en etter hvem som er borte og undres på hva de nå er misfornøyd med i menigheten.

Å være hellig er å være skilt ut fra verden, og innviet til Gud. De som lever med Gud skiller seg ut fra de som ikke gjør det. Ikke alltid synlig med klesdrakten, men med sin oppførsel. Helligheten. Livet deres lyser av Jesus kjærlighet, de er opptatt med å vinne mennesker for Jesus, og de tenker ikke på penger og verdens rikdom. Motsatt er de du kan møte som er så blide og greie av seg ute, men når de kommer hjem er de som «den onde selv» i sin oppførsel.

Å være hellig er å være utskilt fra verden. Det handler om tilhørighet, om hvem du tilhører, du tilhører Gud og Jesus er vår bror. «Skinnhellig derimot, er en som er hellig utenpå, men råtten inni», sa en som ga definisjon på «hellig og skinnhellig».

«Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til» (3 Mos 20,26)