«Samuel sa til hele Israel: «Jeg har gått med på alt dere har bedt meg om, og satt en konge over dere.» 1Sam 12,1

Samuel begynte tjenesten sin mot slutten av dommertiden, som hadde vart helt siden Josva døde. Samuel fungerte selv som dommer, men det var som profet at Samuel innførte kongedømmet i Israel. Det gikk slik til at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere i Israel. Men sønnene fulgte ikke i farens fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten.

Da samlet alle de eldste i Israel seg, og gikk til Samuel som bodde i Rama. De fortalte ham, at nå var han gammel, og at sønnene hans fulgte ikke i hans fotspor. De eldste ville nå ha en konge over seg, en som kunne styre over dem, slik andre alle de andre folkene hadde. Samuel syntes dette var ille at de ville ha en konge over seg og han bad til Herren. Men Herren sa til ham, at han skulle lyde folket og gjøre alt som de bad ham gjøre for seg. For det var ikke Samuel de hadde forkastet; det var Herren de hadde forkastet. Folket ville ikke lenger ha Herren til konge over seg.  Men Herren bad Samuel om å advare dem alvorlig, og de skulle få vite hvilken rett kongen kommer til å få, som skulle rå over dem.

Samuel fortalte folket at nå ble det kongen som ville være fører for dem. Han sa til dem: «Fra jeg var ung og til denne dag har jeg vært fører for dere. Her står jeg. Før nå klagemål mot meg for Herren og hans salvede! Er det noen jeg har tatt okse eller esel fra? Er det noen jeg har gjort urett eller undertrykt? Er det noen jeg har tatt imot bestikkelser av, så jeg lukket øynene for noe? Om så er, vil jeg gi dere vederlag.» vers 12.

Folket svarte at han aldri hadde gjort dem urett eller undertrykt dem; heller ikke hadde han tatt imot bestikkelser av noen. Da sa Samuel til dem: «Så er Herren vitne mot dere, og hans salvede er i dag vitne på at dere ikke har funnet noen skyld hos meg.» Til dette svarte folket: «Ja, han er vitne.» vers 5

Så salvet han Saul til konge etter folkets ønske, men senere salvet han David som konge og innsatte dermed en konge etter Guds hjerte, en som tjente Gud og ledet folket på Guds vei. Samuel står i en særstilling som profet, for han innleder en ny periode for alle Bibelens profeter. I Apg 3,24 i det nye testamentet, ser vi at Peter forklarer at «alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager»

Samuel fortsatte som dommer og profet selv om Saul var blitt konge, men senere ble det også Samuels oppgave å fortelle Saul at Herren hadde forkastet ham som konge på grunn av hans ulydighet. (1 Sam 13,13)

Hva forteller denne historien oss som lever i dag? Jo, om vi følger Herrens lover i våre levesett, der Jesus er vår konge i alle livets situasjoner, så vil vi ha seier og glede gjennom hver dag i Jesus som gjør oss sterk. Legg merke til avslutningsordene fra Samuel til folket: «Så er Herren vitne mot dere, og hans salvede er i dag vitne på at dere ikke har funnet noen skyld hos meg.» Til dette svarte folket: «Ja, han er vitne.»

Måtte det være også bli vårt renommé for vårt levesett med Herren Jesus.